Welbevinden en betrokkenheid - ONLINE

- Invulling geven aan de begrippen welbevinden en betrokkenheid
- Dit thema kaderen binnen het geheel van MeMoQ
- Het verschil kennen tussen observeren en interpreteren
- Acties koppelen aan observaties
- Bewust zijn van eigen sterktes en aandachtspunten omtrent dit thema.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 17 oktober 2023 09:30 - 12:30 Online - -

Programma

Welbevinden en betrokkenheid zijn twee dimensies uit het zelfevaluatie-instrument MeMoQ.
In deze vorming nemen we deze belangrijke begrippen onder de loep.
We leren signalen van kinderen herkennen en maken een onderscheid tussen observeren en interpreteren.
Op welke manier hebben we aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid voor alle kinderen in onze opvang? Hoe kunnen we deze stimuleren? Het zijn allemaal zaken die aan bod komen tijdens deze vorming.
We gebruiken filmmateriaal en concrete casussen uit de praktijk. Elke deelnemer maakt een persoonlijk actieplan om nadien mee aan de slag te gaan in de eigen werking.

WERKVORM EN METHODIEKEN
- Filmmateriaal om te oefenen in observeren en interpreteren
- Casussen uit de praktijk bespreken
- Signalenlijst leren gebruiken
- Stellingen bediscussiëren
- Reflectiefiche invullen
In deze vorming wordt er vooral geoefend en praktisch gewerkt

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang 0-3 jaar.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Domien De Schrijver studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool in Gent. Als ondersteuner in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht hij leidinggevenden, begeleiders en teams. Hij geeft ook vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

OPGELET
Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. 

Praktisch

Startdatum: 17 okt 2023 | 09:30 - 12:30 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-23WB2-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang