Digitaal aan de slag: introduceer je cliënten in online begeleiding - ONLINE

Maak je aanbod en begeleiding digitaal-proof!
Voor educatief medewerkers, begeleiders & coaches die om hun begeleiding digitaal willen opstarten, hun aanbod digitaal-proof willen maken en hun cliënten willen introduceren in een online werking.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

Bij ongewettigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van €50 per opleidingsdag.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 07 december 2023 09:30 - 16:30 Online - -

Programma

INHOUD
In deze vorming leer je hoe je je organisatie en je werking helemaal digitaal kan maken. Zowel de educatieve, als de coachende aspecten komen aan bod. We hebben het ook over digitale communicatie.
Deze onderwerpen komen aan bod:
- tools en handvatten
- privacy, veiligheid & gebruiksvriendelijkheid
- drempels bij het bereiken van kwetsbare groepen
- platformen die je kan inzetten
Er is ruimte voor uitwisseling zodat we concrete tips voor het digitaal begeleiden van groepen met elkaar kunnen delen. Er worden verschillende tools en programma’s aangeboden die inspirerend werken om beter te kunnen activeren en differentiëren.
Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen digitaal aan de slag gaan met een groep of 1-op-1 in coaching.

Onze visie: focus op talent
Onze maatschappij focust nog al te vaak op wat personen (met een beperking) niet kunnen, in plaats van hun talenten te benoemen en interesses te stimuleren. Konekt vertrekt vanuit een onvoorwaardelijk geloof dat mensen, organisaties en praktijken het sterkst groeien wanneer je kijkt naar wat goed gaat. Ook in onze opleidingen focussen we op deze krachtgerichte mindset.

VOOR WIE
Educatief medewerkers, begeleiders, coaches … die zoekende zijn om hun werking digitaal op te starten en te ondersteunen. Om hun aanbod digitaal-proof te maken en cliënten te introduceren aan een online werking

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt € 150 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 07 dec 2023 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Konekt
Code vorming: BUR-23-32 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Bureautica Domein: Bureautica en digitale media Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen