Op een professionele manier leren beeldbellen met je doelgroep - ONLINE

Na deze vorming kan de deelnemer:
- de visie en positionering van beeldbellen met de doelgroep in de eigen organisatie uittekenen
- de verschillende aspecten van een beeldbelgesprek benoemen en online gespreksmethodieken gebruiken
- kaders en hulpmiddelen om hierover te reflecteren raadplegen
- op een professionele manier beeldbellen inzetten in de eigen praktijk.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.
Bij onverwittigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van €50 per opleidingsdag.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 24 oktober 2023 09:00 - 17:00 Online - -

Programma

INHOUD
Blended hulpverlening, de combinatie van face-to-face contacten en online contacten, wordt steeds meer het nieuwe normaal. Maar hoe kan je dat nu op een professionele manier aanpakken?
Deze vorming richt zich op de manier waarop het beeldbellen professioneel ingezet kan worden in het blended werken binnen welzijns-, zorg en sociaal werk organisaties.

Er wordt stilgestaan bij:
- visie en positionering van beeldbellen in je organisatie (welke plaats krijgt beeldbellen – naast de fysieke contacten – met de doelgroep in jouw organisatie?)
- verschillende fases in een beeldbelgesprek
- verschillende actoren in een beeldbelgesprek
- tools die je kan gebruiken tijdens het beeldbellen
- beeldbellen met meer dan 2
- moeilijke situaties bij beeldbellen opmerken en aankaarten
- randvoorwaarden nodig voor de implementatie van beeldbellen in je organisatie.

Deze bijscholing is gebaseerd op ‘training beeldbellen voor praktijkwerkers’ die Arteveldehogeschool uitwerkten met SAM – steunpunt Mens en Samenleving – UC Leuven Limburg en Howest.

VOOR WIE
Sociaal werkers, welzijnswerkers en zorgverleners die de inzichten uit de vorming kunnen toetsen op relevantie en haalbaarheid binnen hun eigen werkcontext.
Medewerkers uit het middenkader/directie van welzijnsorganisaties die de inzichten bespreekbaar kunnen maken in hun eigen werkcontext.

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €195 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 24 okt 2023 | 09:00 - 17:00 Duur: 1 dag Opleider: Arteveldehogeschool
Code vorming: BUR-23-35 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Bureautica Domein: Bureautica en digitale media Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen