Basisopleiding 'agressie in toom' - ONLINE

• Medewerkers inzicht geven in de aard, achtergronden en gevolgen van (dreigend) agressief gedrag en in de eigen ervaringen en beleving van dit gedrag.
• Het verwerven van een veilige en fysiek zekere professionele houding in (dreigende) agressieve situaties.
• Het verwerven van vaardigheden om met een minimum aan kracht en een maximum aan wederzijdse veiligheid zowel individueel als teamgericht te kunnen handelen in situaties waarin sprake is van agressief gedrag. Hoe ga ik met eigen emoties om bij boosheid van
anderen? Welke vaardigheden helpen mij om met agressief gedrag van anderen om te gaan? Wat kan ik zelf doen om mogelijke agressie van anderen niet te laten escaleren?

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

Bij ongewettigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van €50 per opleidingsdag.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 22 juni 2023 09:00 - 16:30 Online - -

Programma

• Hoe agressie en conflict voorkomen door eigen gedrag en lichaamstaal?
• Bewustwording over wat agressie doet met een medewerker en zicht krijgen op de eigen conflicthanteringsstijl. Hoe zelf niet agressief overkomen?
• Hoe omgaan met agressie?
• Verloop van agressie en omgaan met agressie in elke fase. Wat werkt en wat werkt niet?
• Zelfbeschermende en kalmerende technieken.
• Grenzen stellen bij het weigeren van verzoeken
• Stappenplan + oefenen

WERKVORM EN METHODIEK
De methodieken spelen in op de verschillende leerstijlen van KOLB, een methode die het mogelijk maakt om rekening te houden met individuele voorkeuren in leerstijl. Hierbij wordt concrete ervaringsuitwisseling afgewisseld met reflectie, theorie en audiovisueel materiaal. De opleiding is zeer praktijkgericht met oefeningen en dvd-materiaal, dit in combinatie met rollenspelen aan de hand van casussen.

VOOR WIE
Deze cursus is bestemd voor werknemers die in het kader van hun professionele activiteit willen leren omgaan met gevallen van agressie waarvan ze getuige of slachtoffer zijn.

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €167 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 22 jun 2023 | 09:00 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: IDEWE
Code vorming: AGR-23-04 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Omgaan met conflicten, lastige situaties en agressie Domein: Agressie- en conflictbeheersing Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen