Nieuwe collega, investeer erin - ONLINE

De deelnemer leert:
• zorgen voor een warm welkom en een vlotte integratie.
• zorgen dat alle betrokkenen (b.v. de nieuwe collega, de leidinggevende, de collega’s en eventueel peter/meter) op elkaar afgestemd zijn.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.
Bij onverwittigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van €50 per opleidingsdag.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
wo 08 november 2023 09:00 - 16:00 Online - -
wo 29 november 2023 09:00 - 16:00 Online - -

Programma

Zorg voor een goed onthaalbeleid: een goede verwelkoming start al voor de eerste werkdag. De sollicitatie- en aanwervingsprocedure van een nieuwe medewerker is vaak tot in de puntjes uitgewerkt. Toch wordt nadien soms onvoldoende ingezet op correct onthaal, kennismaking met de organisatie en de heersende bedrijfscultuur. Laat nieuwe werknemers vol verwachting niet in de kou staan! Een goed onthaal biedt de beste garantie op een snelle en kwalitatieve inburgering.

We gaan dieper in op:
• Wettelijke verplichtingen: definitie ‘onthaalbeleid’, onthaalprocedure, onthaalbrochure
• Peter- en meterschap: competenties, verwachtingen, motivatie, tips en tools

VOOR WIE
De opleiding kan zowel gevolgd worden door leidinggevende als door alle medewerkers die een rol opnemen als peter of meter.

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €334 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 08 nov 2023 | 09:00 - 16:00 Duur: 2 dagen Opleider: Anker vzw
Code vorming: BEG-23-06 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Coachen en mentorschap van collega's Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen