MENTOR + Intervisie - duaal leren - ONLINE

De intervisie is bedoeld voor mentoren die in het verleden deelnamen aan een mentoropleiding.

De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen uitdagingen als mentor; ze leren hun uitdaging vastpakken
De deelnemers leren van elkaar:
- Ze krijgen praktische handvaten om om te gaan met uitdagingen die ze tegenkomen als mentor in de dagdagelijkse praktijk.
- Ze gaan naar huis met een heleboel tips
Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg. De prijs bedraagt € 115 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.
Bij onverwittigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van €50 per opleidingsdag.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
wo 08 november 2023 10:00 - 12:00 Online - -
wo 15 november 2023 10:00 - 12:00 Online - -

Programma

Tijdens de opleiding wisselen de methodes ‘intervisie’, ‘ervaringsuitwisseling’ en ‘droppen van interessante kaders’ zich af. De inbreng en de noden van de groep bepalen hoeveel tijd er aan elke methode gespendeerd wordt.

De intervisie zelf verloopt in verschillende afgebakende stappen. In grote lijnen loopt deze als volgt:
1.) Probleembeschrijving door de aanbrenger van de case
2.) Bevragingsrondes: uitdaging scherp krijgen
3.) Komen tot eensgezindheid over de beschrijving van de situatie: dát is juist de uitdaging
4.) Samen acties formuleren die verandering kunnen brengen in de situatie, tips en tricks en mogelijke instrumenten en methoden aanreiken die de mentor bij deze uitdaging kunnen helpen
5.) De aanbrenger van de case maakt een keuze: met die ideeën en acties wil ik verder; zo denk ik dit verder te kunnen aanpakken.
6.) De andere deelnemers geven aan wat zij zelf geleerd hebben uit deze intervisieronde.

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt € 127 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 08 nov 2023 | 10:00 - 12:00 Duur: 2 dagen Opleider: I-Diverso - Groep Intro
Code vorming: MIV-23-01 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Coachen en mentorschap van collega's Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen