Een warm welkom: begeleiden van langdurig afwezige collega’s - ONLINE

Tijdens deze cursus leert de deelnemer:
• een aantal theoretische kaders kennen rond het begeleiden van mensen (verbindende communicatie, zelfdeterminatietheorie, veerkracht, …).
• actief luisteren bij moeilijke gesprekken.
• aan de slag gaan met collega’s die minder gemotiveerd zijn.
• feedback geven.
• verbinding creëren.
• inschatten waar de collega nood aan heeft en zijn begeleidingsstijl hierop aanpassen.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.
Bij onverwittigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van €50 per opleidingsdag.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 06 maart 2023 09:00 - 15:30 Online - -
ma 13 maart 2023 09:00 - 15:30 Online - -

Programma

INHOUD
Het is niet vanzelfsprekend om na een langdurige afwezigheid terug te keren naar de werkvloer. Misschien is het takenpakket wel veranderd, zijn er andere collega’s, misschien is de werkdrive er nog niet echt,… Allemaal zaken die waarschijnlijk voor heel wat stress zorgen, zelfs wanneer je nog niet terug begonnen bent. Om deze terugkeer goed te laten verlopen is een goede coaching enorm belangrijk! Tegelijkertijd
is er geen standaard coachtraject dat voor iedereen past. Sommigen zijn immers afwezig geweest omwille van ziekte, anderen hebben eventjes een professioneel zijspoor gevolgd. De ene heeft nood aan heel veel begeleiding, de andere kan je er dadelijk terug in laten vliegen.

WERKVORM EN METHODIEK
In deze vorming spelen we in op verschillende thema’s die in dit coachtraject van belang kunnen zijn. Er wordt ruimte gemaakt voor ervaringsuitwisseling en vragen. Thema’s die door de groep aangehaald worden kunnen toegevoegd worden als er ruimte is.

VOOR WIE
Huidige en toekomstige buddy’s of mentoren.

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €195 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 06 mrt 2023 | 09:00 - 15:30 Duur: 2 dagen Opleider: Vormingscentrum Hivset vzw
Code vorming: BEG-23-01 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Coachen en mentorschap van collega's Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen