‘Aha, nu begrijp ik je.’ Een inleefdag rond helder spreken en luisteren met patiënten/cliënten.

In de zorgverlening is er altijd contact, niet alleen verbaal maar even belangrijk is lichaamscontact en passende lichaamstaal bij een goed gesprek. Wij denken hierbij aan het samen actief zijn, oogcontact houden, een troostende streling of iemands hand vasthouden. Daarnaast zijn heldere afspraken en overleg binnen de zorg onontbeerlijk. Bij gesprekken met collega’s, teamleider, patiënten, cliënten en hun netwerk. Goed communiceren is daarom essentieel voor een goede zorgverlening.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 07 december 2023 09:00 - 16:30 Mentor Budastraat Mentor Budastraat 27 Kortrijk

Programma

Tijdens deze inleefdag doorloopt de deelnemer op een interactieve manier diverse luister- en
gesprekstechnieken. Meer concreet:
• Een goed gesprek: hoe doe je dat?
• Doelgericht en professioneel communiceren: hoe doe je dat?
• Kritiek en waarderen: hoe doe je dat?
• Communiceren is teamwork
• Lastige gesprekken
• Non-verbale communicatie
• Gesprekken met patiënten, cliënten e.a. met beperkte gezondheidsvaardigheden
• Extra aandacht bij specifieke gesprekssituaties
• Info waar je terecht kan voor meer gespecialiseerde hulp bv. visualisaties, tolk, intercultureel bemiddelaar, ...

VOOR WIE
Deze inleefdag is beslist nuttig voor iedereen met aandacht voor een helder gesprek met collega, teamverantwoordelijke, patiënt, cliënt, vrijwilliger en anderen uit het zorgnetwerk.

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €167 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 07 dec 2023 | 09:00 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Mentor vzw
Code vorming: COM-23-11 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen