Gesprekstechnieken

Deze tweedaagse training levert de bouwstenen voor het voeren van een goed gesprek met uw patiënt/cliënt. We passen belangrijke gesprekstechnieken toe op voorbeelden, cases en situatiespelen in de relatie tussen uzelf als hulpverlener en uw patiënten/cliënten. Deze oefeningen vertrekken vanuit uw dagelijkse werkcontext.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.
Bij onverwittigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van €50 per opleidingsdag.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 18 april 2023 09:00 - 16:30 Vokans vzw Frans Van Ryhovelaan 241 Gent
di 25 april 2023 09:00 - 16:30 Vokans vzw Frans Van Ryhovelaan 241 Gent

Programma

• Het communicatieproces in de praktijk:
- Verschillende soorten vragen en goede vragen leren stellen
- Actief en empathisch luisteren
- Reageren op gevoelens en anderen geruststellen
- Feedback geven en krijgen
- Slecht nieuws brengen

• Als de communicatie iets moeilijker loopt:
- Omgaan met klachten en/of kritiek
- Omgaan met conflicten
- Assertiviteit
- ‘Nee’ leren zeggen
- Meningsuiting
- Ingaan tegen wensen van anderen
- Omgaan met anderstalige en laaggeletterde patiënten-cliënten

WERKVORM EN METHODIEK
De vooropgestelde inhoud wordt aangeleverd en ingeoefend via verschillende interactieve werkvormen die steeds vertrekken vanuit de reële werksetting (=ervaringsgericht leren). We gebruiken hiervoor klasgesprekken, situatiespelen, casusbesprekingen en reflectieve oefeningen zoals het maken van een eigen persoonlijk ontwikkelingsplan.

VOOR WIE
Alle werknemers die reeds een basis gekregen hebben in communicatietechnieken kunnen aan deze cursus deelnemen.

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €334 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 18 apr 2023 | 09:00 - 16:30 Duur: 2 dagen Opleider: Vokans vzw
Code vorming: COM-23-02 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen