Assertieve communicatie

De hoofddoelstelling van de opleiding bestaat erin om, via een combinatie van groepswerk en individuele groeistimulatie, u te begeleiden bij het aannemen van een assertievere houding en
communicatie, waardoor u steviger in uw schoenen gaat staan.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 02 oktober 2023 09:00 - 16:30 Vokans Luchthavenlaan 27 Vilvoorde

Programma

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Agressiviteit, assertiviteit en subassertiviteit
• De axenroos als landkaart in de communicatie tussen mensen
• Het verschil tussen empathie en begrip/erkenning geven
• Denken vanuit het ‘WEB’: Waarneming, Emotie, Behoefte
• Het eigen gedrag beïnvloedt het gedrag van de ander (keuzes maken)
• 8 communicatietechnieken bij assertiviteit
• Subgroepwerking en ervaringsuitwisseling
• Rollenspel en inoefening

WERKVORM EN METHODIEK
Vanuit het ervaringsleren: de docent begeleidt u om buiten uw gebruikelijke referentiekaders te leren denken en om nieuwe keuzes te maken. Door te oefenen, te conceptualiseren, te experimenteren en door reflectie (individueel en in groep) wordt u zich bewust van de te doorbreken patronen en wordt u assertiever in uw communicatie met anderen.

VOOR WIE
Mensen die wel weten wat te zeggen maar niet durven. Zij die ‘nee’ denken maar zichzelf ‘ja’ horen zeggen. U aanvaardt extra werk, ook al hebt u er geen tijd voor. U vermijdt conflictsituaties. Dit zijn maar enkele voorbeelden waarbij uw assertiviteit op de proef wordt gesteld.

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt € 167 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 02 okt 2023 | 09:00 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Vokans vzw
Code vorming: COM-23-13 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen