Assertief van binnenuit - ONLINE

In deze training leren de deelnemers het volgende:
• De betekenis van assertiviteit kennen
• Inzicht krijgen in assertieve en minder assertieve stukken in jezelf
• Leren voelen van ‘ja’ en ‘nee’ in je lichaam
• Inzicht krijgen in eigen struikelblokken in relatie tot assertief gedrag
• Leren voelen van eigen grenzen en behoeften
• Bewust leren kiezen wat met grenzen te doen
• Leren uitspreken van eigen behoeften en grenzen met respect voor de ander

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 08 mei 2023 09:00 - 16:00 Online - -

Programma

Als zorgverlener krijg je vaak te maken met mensen in stresserende situaties. Dit brengt vaak heftige reacties teweeg, zowel bij zorgvragers als hun familie. Dit vraagt van jou als zorgverlener de nodige portie assertiviteit.
Een assertieve houding betekent opkomen voor jezelf en je eigen mening met respect voor de andere persoon. Assertiviteit ontstaat binnenin en heeft ook te maken met respect voor jezelf. Als
je dit respect in jezelf kan voelen, dan wordt opkomen voor je mening opeens stukken makkelijker.
Tijdens deze vorming gaan we hiermee aan de slag. We leren hoe een ja en een nee voelt in ons lichaam. Vanuit dat innerlijk aanvoelen, krijgen we meer zicht op onze eigen noden en behoeften en leren we die in contact met de ander op een gepaste wijze verwoorden. We gaan voelen waar onze grenzen liggen, gaan bewust kiezen wat we hiermee willen doen en leren deze uitspreken.

Onze belichaamde manier van omgaan met assertiviteit en grenzen zorgt voor meer blijvend en diepgaand resultaat.

VOOR WIE
Iedereen die wil ervaren wat assertiviteit voor hem/haar betekent en dit ook in de praktijk wil brengen.

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €163 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 08 mei 2023 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag
Code vorming: COM-23-03 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen