Veerkrachtig omgaan met verandering - ONLINE

Na deze vorming kan je:
• begrijpen dat verandering een inherent onderdeel is van de complexe wereld om ons heen en dat het een constante factor is in ons leven
• zicht krijgen op en begrijpen hoe verandering persoonlijke reacties en emoties bij ons teweegbrengt
• inzicht verwerven in de factoren en hefbomen die veerkracht en leervermogen kunnen versterken.
• stil kunnen staan bij verlies, verdriet en het loslaten van het 'oude' om zo te achterhalen wat we echt belangrijk vinden.
• in staat zijn om verandering als een positief verhaal te benaderen, waarin kansen en mogelijkheden liggen, wat kan leiden tot nieuw en ander gedrag.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de thuisverpleging.
Bij onverwittigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van € 50 per opleidingsdag.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 11 december 2023 09:00 - 16:00 Online - -

Programma

In onze snel evoluerende samenleving worden we voortdurend geconfronteerd met complexe uitdagingen en onvoorspelbare veranderingen. Organisaties en teams moeten zich aanpassen aan een snel veranderende omgeving, waarbij traditionele structuren, afspraken en werkwijzen steeds vaker moeten worden herzien. Dit vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid op een ongekend niveau.

Onze vorming ‘veerkrachtig omgaan met verandering’ biedt een diepgaand inzicht in hoe we omgaan met deze uitdagingen. We onderzoeken:
• Onze reacties wanneer we worden geconfronteerd met (plotselinge) veranderingen en hoe we deze reacties kunnen begrijpen. We kijken naar de normale reacties op ongewone situaties en leren hoe we hiermee kunnen omgaan.
• Hoe we veerkracht kunnen opbouwen en behouden in tijden van verandering. We ontdekken wat we nodig hebben en welke stappen we kunnen nemen om sterker uit elke verandering te komen.
• Het verliesaspect van verandering en hoe we onze focus kunnen verleggen naar wat echt belangrijk is voor onszelf en onze omgeving. We leren hoe we nieuw gedrag kunnen ontwikkelen en de verandering kunnen integreren.
• De waarde van een team en collega's in dit proces. Ontdek hoe samenwerking en ondersteuning binnen een team kunnen bijdragen aan het succesvol navigeren door veranderingen.

Onze aanpak is interactief en ervaringsgericht. We koppelen praktijkverhalen en cases van deelnemers aan de theoretische kaders die we bieden. We stimuleren het delen van kennis en leerervaringen tussen deelnemers, omdat we geloven dat we van elkaar kunnen leren en samen sterker kunnen staan.

Stap met ons mee in deze boeiende vorming en ontwikkel de vaardigheden en inzichten die nodig zijn om de uitdagingen van verandering met veerkracht en vastberadenheid aan te gaan. Samen creëren we een veerkrachtige toekomst in een snel veranderende wereld.

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €183.33 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 11 dec 2023 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: BsideS
Code vorming: OMV-23-02 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Omgaan met verandering Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen