LGBTI+ inclusie op de werkvloer

Na deze opleiding is de deelnemer in staat om …
- Basisconcepten omtrent gender- en seksuele diversiteit te kunnen onderscheiden
- Diens onbewuste vooroordelen te herkennen en bestrijden
- Een actieve bondgenoot te worden voor LGBTI+ personen op het werk

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.
Bij onverwittigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van €50 per opleidingsdag.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 05 oktober 2023 09:30 - 12:30 Online - -

Programma

INHOUD
We brengen allemaal een groot stuk van ons leven door op de werkvloer. Het is niet enkel een plek waar we individueel werken, maar ook een plek waar we collega’s ontmoeten, sociale contacten leggen en waar maatschappelijke vooroordelen en stereotypen kunnen heersen. Voor LGBTI+ personen bevat de werkvloer daarom ook extra uitdagingen. Als werkgever is het aldus belangrijk om in te zetten op een inclusieve werkcultuur waarin iedereen zich welkom voelt, want gelukkige werknemers, presteren beter.

We starten deze interactieve sessie met een overzicht van gender- en seksuele diversiteit. Deze brede basiskennis van concepten en terminologie helpt ons om nadien in te zoomen op de werkcontext. Wat is de huidige situatie van LGBTI+ personen op de werkvloer? Hoe kan je een actieve bondgenoot worden voor deze doelgroep op het werk? Hoe maak je je personeelspraktijken inclusief en communiceer je op een genderbewuste manier? Doorheen de workshop gaan we samen met jullie aan de slag om een antwoord te formuleren op al deze vragen. We doen dit aan de hand van concrete informatie, interactieve werkvormen, herkenbare casussen en een kritische blik op onszelf.

WERKVORM EN METHODIEKEN
- Ijsbreker
- Stellingenspel
- Genderkoek
- Brainstormsessies
- Groepsdiscussies omtrent cases
- Ondersteunend videomateriaal omtrent discriminatie op het werk & good practices
- Praktische oefening omtrent genderinclusieve communicatie

VOOR WIE
Alle werknemers

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €150 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 05 okt 2023 | 09:30 - 12:30 Duur: 1 dag Opleider: Kliq
Code vorming: DIV-23-02 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Diversiteit en inclusie Domein: Diversiteit Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen