Intervisie opstarten in de organisatie - ONLINE

- Deelnemers krijgen intervisie gesitueerd in hun context. Ze krijgen zicht op eigen sterktes en werkpunten als intervisiebegeleider, leren goede cases en vragen formuleren en krijgen diverse methodes aangereikt om intervisies gestructureerd en effectief te laten verlopen.
- Ze ontvangen tips en handvaten en krijgen een naslagwerk toegestuurd om effectief intervisie te kunnen begeleiden
- Verder krijgen ze antwoord op vragen en twijfels en willen we hen stimuleren en inspireren om zich verder te bekwamen in procesbegeleiding

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.
Bij onverwittigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van €50 per opleidingsdag.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 30 november 2023 09:00 - 12:15 Online - -
di 12 december 2023 09:00 - 12:15 Online - -

Programma

• Het wat en waarom van intervisie
• Een kleine blik op de geschiedenis van intervisie, reden van succes in de jaren 70 en reden van verval in de jaren 80
• De randvoorwaarden bij intervisie
• Wat is een goede intervisiecase? Hoe formuleer ik een intervisievraag?
• De basisstructuur van intervisie
• Het profiel van een intervisiebegeleider
o Nodige vaardigheden
o Dieper ingaan op “de kunst van het vragen stellen”
• Soorten intervisie: mix van methodieken (ook: oplossingsgerichte intervisie)
• De groei van een intervisieteam volgens de piramide van Lencioni (basisfactoren voor succesvolle intervisie)

• Belang van gestructureerde aanpak: voorbeeld van stappenplannen van de Socratische methode en de Balintmethode voor intervisie – ruimte voor bespreking eigen aanpak: wat werkte, wat minder?
• Oefencases in 2 cirkels (een groepje in de binnencirkel dat intervisie doet en een buitencirkel die observeert en feedback geeft)
• Rol van de intervisiebegeleider in de eigen organisatie
• Leren uit succesverhalen (positieve intervisie)
• Beantwoorden van vragen

We werken met zoom of teams. Deelnemers ontvangen vooraf een intervisieschatkist met methodieken die ze al kunnen inkijken en waarover vragen gesteld kunnen worden. In het eerste gedeelte wordt gewerkt met een powerpoint, in het tweede gedeelte bouwen we samen aan het profiel van een goede intervisiebegeleider, in een derde gedeelte gaan we aan de slag in een binnen- en buitencirkel waarbij de binnencirkel oefent en de buitencirkel observeert. Deelnemers worden gevraagd of ze een case kunnen/willen inbrengen. Er zullen een 3-tal cases behandeld worden.

VOOR WIE
Alle medewerkers uit alle sectoren.

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €195 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 30 nov 2023 | 09:00 - 12:15 Duur: 2 dagen Opleider: ITINERIS BVBA
Code vorming: WIT-23-13 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Werken in team Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen