Bouwen aan mentaal vermogen - ONLINE

Via dit programma verzamelen deelnemers inzicht in het stresscontinuüm zodat de deelnemers zelf (aanhoudende) stress en burn-out kunnen kaderen in dit model. Via een veilige sfeer worden de deelnemers in staat gesteld om zowel de eigen stresssignalen als die van collega’s te herkennen. Deelnemers zijn aan het eind van deze opleiding eveneens in staat om strategieën toe te passen om aanhoudende stress te reduceren in het (werk)leven.

Dit is een GRATIS vormingsaanbod voor bezoldigde werknemers met uitzondering van personen die werken in de gezinszorg en thuisverpleging.
Bij onverwittigde afwezigheid rekenen we een administratieve kost aan van €50 per opleidingsdag.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 14 september 2023 09:00 - 12:00 Online - -
do 28 september 2023 09:00 - 12:00 Online - -

Programma

Effectieve beleving en bewustwording staat centraal op dag één. Het teamconcept omvat een te bouwen huis van mentaal vermogen, een huis met verschillende kamers, waarbij elke themakamer (mentaal aspect) wordt gekoppeld aan een activiteit.

Hoofdvragen tijdens dag twee:
• Hoe (h)erken ik stresssignalen bij mezelf en in mijn dichte omgeving?
• Welke tips en strategieën kunnen mij en mijn team helpen om stress en overspanning te vermijden en reduceren, alsook om elkaar erover aan te spreken?

Zowel tips en handvaten omtrent primaire als secundaire preventie worden meegenomen in deze opleiding. De uiteindelijke output na dag 2 is een individueel plan van aanpak, als ook actiepunten op teamniveau.

WERKVORM EN METHODIEK
Alert! focust eerst op het aspect bewustwording via een ‘beleefsessie’ waarbij in team taboes worden doorbroken. Op dag 2 wordt volop ingezet op kennis, vaardigheden en attitudes via verschillende werkvormen: groepsgesprek, reflectie oefeningen, scan, individuele en
groepsoefeningen. Het naslagwerk in dit programma is een individueel blijvend hulpmiddel, ook na de opleiding!

VOOR WIE
Alle medewerkers die willen werken aan hun mentaal welzijn.

OPGELET:
Deze vorming is betalend voor organisaties uit de sectoren Gezinszorg (PC 318) en Thuisverpleging (PC 330). De richtprijs bedraagt €214 per deelnemer. Na afloop van de opleiding bezorgen we aan jouw organisatie een factuur voor deelname aan de vorming.

Praktisch

Startdatum: 14 sep 2023 | 09:00 - 12:00 Duur: 2 dagen Opleider: Alert!
Code vorming: EMS-23-06 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Omgaan met emoties en stress Domein: Welzijn op het werk Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen