Psychoses en verstandelijke beperking

Doelstellingen
- Je staat stil bij een gepaste begeleidershouding. Welke kennis, vaardigheden en attitudes heb ik nodig?
- Je bent en voelt je competenter in het samenwerken met je cliënt
- Verhogen van kennis rond diagnostische criteria van psychoses
- Kennis rond specifieke aspecten hiervan bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme
- Je gaat naar huis met concrete handvatten en tools
- Je wordt geïnspireerd door andere deelnemers
- Je wordt uitgedaagd in het zetten van volgende stappen in je begeleidingen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 16 november 2023 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A Kessel-lo

Programma

Omdat de symptomen van psychotische stoornissen minder duidelijk zijn bij personen met een verstandelijke beperking, is het niet altijd even duidelijk om de juiste diagnose te stellen.

In deze vorming vergroot je je kennis van diagnostische criteria voor psychose bij mensen met een normale begaafdheid. Vervolgens behandelen we specifieke bio-psycho-sociale aspecten en ontwikkelingsaspecten bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme.

Je komt te weten hoe je vervolgens met die informatie omgaat. Mogen mensen aan activiteiten deelnemen? Verplicht je hen te rusten? Of helpt enkel medicatie?

WERKVORMEN EN METHODIEK
- Doceertechniek a.d.h.v. o.a. powerpoint
- Uitwisseling en interactie aan de hand van inspirerende werkvormen
- Zelf ervaren
- Casusbesprekingen
- Afwisselend werken in kleine en grote groep
- Procesanalyse en evaluatie.

OVER DE LESGEVER
Els Ronsse studeerde in 1995 af in de klinische psychologie (UGent) en volgende daarnaast ook nog een integratieve psychotherapieopleiding. Ze werkte 15 jaar als orthoagoog bij mensen met een verstandelijke beperking en autisme; en opende daarnaast in 2000 een eigen praktijk gericht op mensen met autisme en een normale begaafdheid.

Naast haar werk als psychologe is ze werkzaam als lid van de Vlaamse regiegroep Sen-Seo en is ze ook actief betrokken bij de ACTrajecten georganiseerd door Autisme Centraal.

Els biedt naast individuele begeleiding ook auti-coaching ook supervisie en vorming aan rond thema’s die met autisme en/of verstandelijke beperking te maken hebben.

VOOR WIE
Orthopedagogen, begeleiders, psychologen, hulpverleners, begeleiders van hulpvragers … van alle leeftijden.

OPGELET
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming. Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 16 nov 2023 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Konekt
Code vorming: 319-23PS4 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector