De peuterpuberteit: Hoe straffen en belonen?! - ONLINE

Na deze vorming kan de deelnemer:
- De ontwikkelingsfasen onderscheiden
- Gedrag herkennen dat bij elke ontwikkelingsfase hoort
- Pedagogisch verantwoord handelen i.f.v. de ontwikkelingsfase en ontwikkelingsleeftijd
- Aanleren van gewenst gedrag
- Positief stimuleren i.f.v. de ontwikkelingsleeftijd
- Stimuleren en begrenzen
- Empoweren van het kind (verantwoordelijkheid geven en overnemen)

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 25 september 2023 09:30 - 16:00 Online - -

Programma

Vanaf 18 maanden komen peuters in de koppigheidsfase of peuterpuberteit. De peuter ontdekt een kind dat zelf dingen kan bepalen en invloed kan hebben op de omgeving. Het zelfbesef groeit en het kind word alsmaar zelfstandiger. Maar het botst op lichamelijke en verstandelijke grenzen of grenzen gesteld door de ouders of begeleiders.

De vorming is opgebouwd rond volgende thema’s:
- Herhaling van de ontwikkelingsfasen: Wat mag je wel of niet verwachten op welke leeftijd?
- Inzichten in de kernconflicten van Erikson
- Gedrag leren inschatten en hierop gepast leren reageren
- Leren inschatten van gedrag a.d.h.v. casuïstiek
- Handelen afstemmen op basis van de nieuwe inzichten
- Positief leren stimuleren en begrenzen door oefeningen
- Leren van elkaar door inzichten te delen
- Inspelen op de krachten van een kind door empowerment

WERKVORM EN METHODIEKEN
- Interactieve vorming met veel oefeningen
- Leren ven elkaar
- Gebruik van realistische casuïstiek

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang 0-3 jaar.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Sophie Van Antwerpen
Ziekenhuisverpleegkundige en pediatrisch verpleegkundige. Met 23 jaar voltijdse werkervaring in de ziekenhuiswereld. Leerkracht en opleidingscoördinator bij CVO LBC Berchem, richting personenzorg, kraamzorg en begeleider in de kinderopvang.

Kristien Nelen heeft een ruime ervaring als leerkracht binnen de opleiding begeleider in de kinderopvang en als verantwoordelijke van een kinderdagverblijf. Daarnaast heeft Kristien ook ervaring met het begeleiden van activiteiten als speelexpert.

Lorraine Fortes is psychologisch consulent en werkt als therapeut. Bovendien heeft ze ervaring als pedagogische begeleider binnen de kinderopvang. Ze heeft ervaring als opvoedingsconsulente en kan zowel processen van hulpverleners als ouders in kaart brengen.

OPGELET
Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. 

Deze onlinesessie is interactief. We vragen aan de deelnemers om de camera op te zetten.

Praktisch

Startdatum: 25 sep 2023 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: DIVERS VZW
Code vorming: 331-23PB2-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang