Focus op baby's - ONLINE

Na deze vorming kan de deelnemer:
- stilstaan bij de leef- en ervaringswereld van baby's
- weten wat belangrijk is in het pedagogisch handelen ten aanzien van baby's
- extra inzichten en inspiratie opdoen om baby's te ondersteunen in hun ontwikkeling op diverse terreinen.
- de verschillende momenten (onthaal, spel, verzorging, ...) doorheen de dag en hoe die in de praktijk zijn georganiseerd onder de loep neme vanuit het perspectief van een baby
- vanuit de reflectie over zijn/haar eigen handelen en aanbod ten aanzien van baby's actiepunten formuleren voor hun eigen praktijk.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
di 21 november 2023 09:30 - 12:30 Online - -
di 12 december 2023 09:30 - 12:30 Online - -

Programma

Bij baby’s gaat er veel tijd naar zorgtaken en slaap. Bij deze, maar ook andere momenten, kan je heel wat kansen grijpen en creëren om baby’s te ondersteunen in hun ontwikkeling en interactie. In deze vorming zoomen we in op pedagogisch werken met baby’s in de kinderopvang. Alle aspecten van het werk komen aan bod. Hoe kan je tijdens de verzorging gericht aandacht geven en het kind ondersteunen in zijn ontwikkeling? Hoe maak je dit moment speels en interactief? Waar hebben baby’s behoefte aan gedurende verschillende momenten van de dag? Wat zijn interessante speelprikkels? Hoe ga je met hen in dialoog en stimuleer je het onderling contact met andere kinderen? We gaan op al deze vragen in vooral door middel van praktische oefeningen en ervaringsuitwisseling. We bespreken casussen en filmpjes.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Er is veel ruimte voor ervaringsuitwisseling en doe- en reflectieopdrachten, vaak in kleine groepjes. Er is bespreking van casussen en filmpjes. Er is ook een presentatie van inzichten en voorbeelden via een PowerPoint presentaties en leergesprekken.

Deze online variant is via een Zoomsessie met presentatie en voorbeelden, en veel ruimte voor opdrachten, uitwisseling en reflectie in kleinere breakout rooms.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3 jaar.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Anne-Sophie Dhaenens studeerde pedagogie van het jonge kind aan de Arteveldehogeschool in Gent. Als pedagogisch coach en taalondersteuner geeft zij vormingen aan onthaalouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden in de kinderopvang.

OPGELET
Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. 

Deze onlinesessie is interactief. We vragen aan de deelnemers om de camera op te zetten.

Praktisch

Startdatum: 21 nov 2023 | 09:30 - 12:30 Duur: 2 dagen Opleider: VCOK
Code vorming: 331-23FB3-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang