Focus op peuters - ONLINE

Na deze vorming kan de deelnemer:
- stilstaan bij de leef- en ervaringswereld van peuters
- weten wat belangrijk is in het pedagogisch handelen ten aanzien van peuters
- extra inzichten en inspiratie opdoen om peuters te ondersteunen in hun ontwikkeling op diverse terreinen
- de verschillende momenten (onthaal, spel, verzorging, ...) doorheen de dag en hoe de in de eigen praktijk zijn georganiseerd onder de loep nemen vanuit het perspectief van een peuter
- kennismaken met goede praktijken over een warme omgeving van kinderopvang naar school
- vanuit de reflectie over hun eigen handelen en aanbod ten aanzien van peuters actiepunten formuleren over de eigen praktijk.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 06 november 2023 09:30 - 12:30 Online - -
ma 04 december 2023 09:30 - 12:30 Online - -

Programma

Een uitdagend aanbod organiseren voor de oudste peuters in niet altijd evident Ze worden groot en raken misschien een beetje uitgekeken op het aanbod. Binnenkort maken ze bovendien de grote sprong naar de kleuterschool waar ze opnieuw de kleinsten zullen zijn. We staan stil bij de bijzondere leef- en ervaringswereld van deze leeftijdsgroep en gaan samen na wat dit betekent voor de eigen praktijk. We onderzoeken hoe we de oudere peuters op een gepaste manier kunnen uitdagen doorheen alle verschillende momenten van de dag en op de verschillende ervaringsgebieden. We gaan na hoe we hun zelfstandigheid verder kunnen stimuleren en hoe we een warme overgang naar de school en/of buitenschoolse kinderopvang mogelijk kunnen maken. Je krijgt ideeën voor een leuk en passend aanbod voor peuters zonder daarbij te vervallen in een schoolse aanpak als voorbereiding op de kleuterschool.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Er is een afwisseling tussen denk- en doe-opdrachten, voorbeelden en filmfragmenten, bediscussiëren, veel ervaringsuitwisseling, presentatie en leergesprekken.

Deze online variant is via Zoomsessies waarbij er ook veel ruimte is voor uitwisseling, opdrachten en reflectie in kleinere groepjes via breakout rooms (naast een presentatie met veel voorbeelden).

VOOR WIE
Kinderbegeleiders groepsopvang 0-3j.
Opgelet:
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

OVER DE LESGEVER
Inne Hemeryck studeerde Pedagogie van het Jonge Kind aan de Arteveldehogeschool en is educatieve medewerker bij VCOK. Ze staat in voor vorming aan en ondersteuning in kinderopvangvoorzieningen over diverse pedagogische thema’s.

OPGELET
Voor online vormingen vragen we om telkens te werken met 1 toestel (laptop, tablet, smartphone) per deelnemer. 

Praktisch

Startdatum: 06 nov 2023 | 09:30 - 12:30 Duur: 2 dagen Opleider: VCOK
Code vorming: 331-23FP3-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang