Dat lust ik heel heel graag

Na deze vorming kan de deelnemer:
- belangrijke elementen en mijlpalen in de eetontwikkeling van kinderen benoemen en begrijpen
- stimulerende factoren voor de smaak- en eetontwikkeling identificeren en effectief toepassen
- duidelijk uitleggen wat wordt bedoeld met voedselvoorkeur en hoe dit zich ontwikkelt bij kinderen
- praktische tips opsommen en gebruiken om kinderen te laten proeven van nieuwe smaken en texturen
- praktische tips opsommen en toepassen om eetmomenten tot aangename en gezellige momenten te maken
- een kritische reflectie maken op je eigen praktijk en doelen en actieplannen opstellen voor toekomstige verbeteringen en acties.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 18 maart 2024 09:30 - 12:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A Kessel-lo

Programma

Kinderen en eten roepen vaak levendige beelden op: de verrukte gezichten wanneer ze voor het eerst een nieuwe smaak proeven, de verwondering over verschillende texturen, en de gezelligheid van samen aan tafel zitten.

Deze vorming neemt je mee op een reis door de eet- en smaakontwikkeling van jonge kinderen. We concentreren ons op het begrijpen van hoe eten proeven werkt en onderzoeken de factoren die deze ontwikkeling beïnvloeden en stimuleren.

Hoe kun je kinderen op een positieve manier nieuwe smaken laten ontdekken? Hoe creëer je tijdens de maaltijden een gevoel van verbinding tussen jou, de kinderen en tussen de kinderen onderling? Welke kleine impulsen kun je geven om kinderen zich gezien en gehoord te laten voelen tijdens het eten? Hoe kun je kinderen actief betrekken bij het eetproces? En hoe vaak moeten kinderen eigenlijk iets proeven voordat ze weten of ze het lekker vinden?

Op al deze vragen geven we antwoord. Je maakt kennis met de inspirerende DVD 'Dat lust ik héél héél graag', die laat zien hoe eten in de kinderopvang en gezellig samenzijn hand in hand kunnen gaan, terwijl de eet- en smaakontwikkeling op een positieve manier wordt gestimuleerd.

De vorming is opgebouwd rond de volgende thema's:
- eetontwikkeling als een leerproces en de factoren die deze ontwikkeling beïnvloeden
- eetontwikkeling tijdens het eerste levensjaar, met onder andere lepelvoeding, brokjesvoeding en drinken uit een beker
- voedselvoorkeuren van kinderen
- het belang van proeven en smaakontwikkeling
- praktische tips om proeven en eten aangenaam te maken, inclusief de zin en onzin van belonen, ervaringsgericht leren, het creëren van een veilige eetomgeving, het gebruik van rituelen, en meer.
- effectieve communicatie met ouders over dit onderwerp.

WERKVORM EN METHODIEKEN
Een presentatie met wetenschappelijke achtergrond en voorbeelden en tips uit de praktijk vormen de rode draad. Dat gaat continu gepaard met gesprekken met deelnemers: ingaan op hun vragen, voorbeelden bespreken, reflectievragen, vragen naar eigen voorbeelden en ervaringen of kleine quizjes voor de deelnemers waarna de antwoorden door de lesgever verwerkt worden in de presentatie.
Verschillende fragmenten uit de DVD ‘Dat lust ik héél héél graag’ (VBJK, UGent) bekijken we samen en analyseren we via groepswerk en reflectievragen.

VOOR WIE
Kinderbegeleiders in groepsopvang 0-3 jaar en leidinggevenden groeps- en gezinsopvang 0-3 jaar.

OVER DE LESGEVER
Charlotte Matton, freelance medewerker, diëtiste verbonden aan het Maria Middelares Ziekenhuis te Gent.

OPGELET
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming.
Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 18 mrt 2024 | 09:30 - 12:30 Duur: 1 dag Opleider: VCOK
Code vorming: 331-24HG1 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Kinderopvang