Aan de slag met duplopopjes als begeleidingsmethodiek

- Effectief gebruik van duplopopjes:
de duplopopjes effectief inzetten als een krachtig communicatiemiddel.
- Visualisatie van de cliënt's werkelijkheid:
de externe en interne werkelijkheid van de cliënt visualiseren met behulp van duplopopjes.
- Samenwerking met de cliënt:
samen met de cliënt aan de slag te gaan met de visualisaties, waardoor inzicht wordt verkregen en de communicatie wordt verbeterd.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
do 28 maart 2024 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A Kessel-lo

Programma

In de wereld van begeleiding is effectieve communicatie van onschatbare waarde. Het gaat niet alleen om wat je zegt en hoe je jezelf uitdrukt, maar ook om de kracht van visuele communicatie. Dit geldt zeker voor mensen voor wie verbale communicatie een uitdaging vormt.

Onze praktijkgerichte vorming biedt je een diepgaand inzicht in de kracht van beeldtaal, met de nadruk op de duplomethodiek en 'een taal erbij'. Deze benaderingen worden belicht vanuit twee theoretische perspectieven, waardoor je een breed scala aan tools en technieken leert:

- Het contextuele perspectief: we nemen je mee in de wereld van Ivan Nagy's contextuele gedachtengoed. Hier draait alles om het visualiseren van de relationele realiteit van de cliënt. Door het gebruik van poppetjes worden familieleden, partners, kinderen en anderen tot leven gebracht. Deze methode onthult duidelijk de onderlinge relaties, gedragspatronen, communicatiegewoonten en invloeden. Met deze inzichten kan je effectiever begeleiden en ondersteunen.

- Het oplossingsgerichte perspectief: Vanuit het oplossingsgerichte gedachtegoed leer je hoe je de krachten en mogelijkheden van de cliënt kunt visualiseren met behulp van poppetjes en ander materiaal. Dit stelt je in staat om samen met de cliënt hoopvolle toekomstperspectieven te creëren en nieuwe wegen naar succes en welzijn te verkennen.

Deze vorming biedt een rijke leerervaring die je direct kan toepassen in je begeleidingswerk. Je zult ontdekken hoe beeldtaal deuren opent naar diepere communicatie en inzicht, en hoe het je helpt om effectiever te werken met cliënten van diverse achtergronden en communicatieniveaus.

WERKVORMEN EN METHODIEK
We werken met theoretische duiding, demonstratie en actieve oefeningen met duplopopjes in kleinere groepjes.

OVER DE LESGEVER
Anne Bongaerts was vormingsverantwoordelijke en begeleider bij Staf vzw. Ze heeft ruime ervaring in het werken met personen met een beperking en bouwde heel wat exepertise op als opleider in communicatie- en relatiegerichte creatieve methodieken.

VOOR WIE
Alle werknemers uit de sector.

OPGELET
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming. Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 28 mrt 2024 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Staf vzw
Code vorming: 319-24AD1 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector