Werken met talent bij personen met een (verstandelijke) beperking

Na deze vorming kan je:
- de principes van krachtgericht werken, basishouding waarderende benadering en talent in actie begrijpen en toepassen
- het concept van hefboomvaardigheden en niet-talenten herkennen en gebruiken
- jobcrafting en jobcarving op basis van talent effectief toepassen
- de geleerde theorie in jouw eigen werk of relaties integreren en praktisch toepassen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
ma 11 maart 2024 09:30 - 16:30 Clemenspoort vzw Overwale 3/1 Gent

Programma

In deze vorming ontdek je hoe je:
- talenten kunt herkennen en ontwikkelen, ook bij personen met een beperking
- de kracht van krachtgericht denken en werken kunt benutten
- een basishouding van waardering en respect kunt aannemen
- talent in actie kunt brengen en hefboomvaardigheden kunt inzetten
- jobcrafting en jobcarving op basis van talent kunt toepassen.

Tijdens deze interactieve vorming leer je praktische tools en visuele technieken om deze concepten in je dagelijkse werk toe te passen, met speciale aandacht voor begeleiders die werken met cliënten die minder talig zijn.

WERKVORMEN EN METHODIEK
Een interactieve vorming waarbij we starten met een algemeen kader.
Dit kader wordt doorweven door methodieken, tools en oefeningen om dit naar de praktijk te brengen. Deze worden zowel toegepast op de deelnemers zelf als op casussen van cliënten.

- doceertechniek aan de hand van een PowerPoint
- rondvraag
- brainstormsessie
- uitwisseling en interactie aan de hand van inspirerende methodieken en tools
- zelf ervaren
- casusbesprekingen
- afwisselend werken in kleine en grote groepen.

OVER DE LESGEVER
Dries De Waele heeft een Bachelor in Ergotherapie en hij is trainer en consultant binnen Konekt sinds 2019.
Als groeimotor is talenten ontdekken en laten ontluiken echt zijn expertise. Bij Konekt verspreidt hij het talent denken en krachtgericht werken zowel intern als extern. Hij geeft mee vorm aan onze eigen leerprogramma’s. Ook andere organisaties, scholen en teams geeft hij graag een krachtgericht duwtje in de rug.

VOOR WIE
Deze opleiding is vooral ontwikkeld voor (job)coaches, begeleiders en trainers die rechtstreeks werken met cliënten met een beperking. De visuele tools zijn uitermate geschikt voor begeleiders die werken met cliënten die minder talig zijn.
Maar zeker ook begeleiders of leerkrachten die werken met jongeren of volwassenen zonder beperking blijken baat te hebben bij het volgen van deze opleiding en het toepassen van de tools aangereikt in deze opleiding.

OPGELET
Per organisatie kunnen er 2 deelnemers ingeschreven worden, per vorming. Als er meer deelnemers worden ingeschreven zullen deze op de wachtlijst gezet worden. Als er een plaats vrijkomt informeren we de deelnemer die op de wachtlijst staat, 2 weken voor de vorming start.

Praktisch

Startdatum: 11 mrt 2024 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Konekt
Code vorming: 319-24WT1 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector