Actief opvolgen van POP's op de werkvloer

• Wat kan je concreet doen met de informatie die op het POP-verslag sta at?
• Hoe ga je daarmee om op de werkplek?
• Hoe betrek je de medewerker hierin maximaal?
• Oefenen in het maken van objectieve observaties en het vertalen hiervan naar competenties.
• Oefenen in het gericht observeren van een bepaalde competentie en in functie hiervan zoeken naar een geschikte opdracht, moment
• Hoe werk je samen met een trajectbegeleider of jobcoach of doorstroombegeleider?
• Hoe communiceer je over de vorderingen?
• Verbindend feedback geven zonder afbreuk te doen aan de motivatie

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 CC Het Bolwerk Bolwerkstraat 17, Vilvoorde

Programma

In deze vorming vertrekken we vanuit het POP-verslag. We leren het verslag op een goede manier interpreteren en dit te vertalen in de concrete dagdagelijkse begeleiding. Verder wordt aandacht besteed aan een goede communicatie hierrrond naar de medewerker toe en de ondersteunende jobcoach, trajectbegeleider ...

Praktisch

Startdatum: 29 okt 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Vonst BV
Code vorming: LDEKB21014 Organisator: LDE Thema: Opleidingen voor monitoren/begeleiders in sociale economie Domein: Divers Doelgroep: Begeleidend personeel Sector(en):
Lokale Diensteneconomie