Baby’s in je groep vanuit echte vrije bewegingsontwikkeling zelfstandig laten spelen

EigenWijs biedt ondersteuning aan professionals die dagelijks met baby´s en jonge kinderen werken. En heeft als doel het welzijn van baby´s te bevorderen. Baby´s verdienen de zorg en aandacht die nodig is om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Juist door het inzetten van deze handvatten streeft EigenWijs naar stress reductie voor baby´s en peuters in de kinderopvang. En daarmee het verhogen van het welbevinden en de betrokkenheid van de baby´s in de opvang.
Door het bieden van deze bijscholing werkt EigenWijs mee aan kwaliteitsvolle kinderopvang, en het vergroten van de pedagogische kennis en deskundigheid van de (toekomstige) begeleiders in de gezins- en groepsopvang.
EigenWijs vertrekt vanuit de eigen wijsheid van iedere baby, iedere baby is competent.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 16:00 Online -, -

Programma

Programma / korte inhoud
Het is een combinatie van twee zeer interessante thema´s vanuit de Pikler visie, waarbij we werken vanuit het competente kindbeeld.
De dag start met een deel theorie over vrije bewegingsontwikkeling. Wat is vrije bewegingsontwikkeling, waarom is dat zo belangrijk, hoe vormt de vrije bewegingsontwikkeling de basis voor zelfstandig kunnen spelen, waarom is de vrije bewegingsontwikkeling de basis voor een goede start op school.
Vanuit daar gaan we verder kijken naar de baby, hoe ontwikkeld een baby zich en hoe zien de eerste pogingen tot spel er uit. Ik neem de deelnemers mee in de wondere wereld van de spelende baby, waarin ik hen zeer praktisch adviezen en tips mee geef welke direct te gebruiken zijn voor de dagdagelijkse praktijk.

Werkvormen & methodieken
De theorie rondom de vrije bewegingsontwikkeling wordt ondersteunt door middel van videobeelden. Daarnaast zijn er praktische opdrachten zoals het leggen van een puzzel van de vrije bewegingsontwikkeling en wordt er gebruik gemaakt van veel foto´s.
Wanneer de deelnemers meegenomen worden in de wondere wereld van de spelende baby wordt dit ondersteunt door sprekende videobeelden van spelende baby´s en tevens heel veel speelmaterialen welke de instructeur meebrengt.
De dag sluit af met een observatie opdracht welke gekoppeld is aan het memoq kwaliteitssysteem, waarbij we verschillende spelende baby´s observeren scoren vanuit welbevinden en betrokkenheid.

Praktisch

Startdatum: 25 nov 2021 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: EigenWijs
Code vorming: 331-21BG3-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Begeleiding in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang