Basiscommunicatie met klanten (online)

Thema’s die aan bod komen zijn:

• Hoe klanten professioneel en ‘warm’ begroeten?
• Wat is het verschil tussen verbaal en non-verbaal gedrag?
• Wat zijn de noden van mijn klant? Hoe herken ik deze?
• Hoe reageren bij lastig gedrag of ontevreden klanten?
• Wat betekent discreet omgaan met klanten?
• Wat te doen bij klachten?

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 16:00 Online -, -

Programma

In diverse sectoren zoals horeca, zorg … heb je dagelijks contacten met klanten. Vaak zijn dit ‘korte contacten’. Het is belangrijk voor je job en voor je klanten dat je een goede eerste indruk nalaat en dat je efficiënt en vlot communiceert om misverstanden te voorkomen. Het is een uitdaging om op de noden van elke klant in te spelen en een aangenaam klimaat te creëren. Een alerte houding, professionele communicatie en positieve uitstraling dragen hiertoe bij.

Praktisch

Startdatum: 25 okt 2021 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: KOPA SCHELDELAND
Code vorming: LDEKD21023OL Organisator: LDE Thema: Opleidingen voor monitoren/begeleiders in sociale economie Domein: Divers Doelgroep: Groepwerknemer sociale economie Sector(en):
Lokale Diensteneconomie