Beelden maken het gesprek

In deze workshop leer je hoe je beeld kan inzetten in je gesprek.
- Om gerust te stellen
- Om een gesprek op gang te brengen
- Om contact te maken en te verbinden
- Om plannen en afspraken vast te houden
- Om beter zicht te krijgen op wie je bent en wat je wil
- Om talenten in kaart te brengen

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Konekt Lijnmolenstraat 153, Sint-Amandsberg

Programma

Beeldmateriaal helpt je in de communicatie met mensen die minder talig zijn.
In deze workshop leer je hoe je beeld kan inzetten in je gesprek. Zowel in een 1-op1 contact als in een (leef-)groep.

Wat zijn de troeven van het beeld als communicatiemedium?
- Om gerust te stellen
- Om een gesprek op gang te brengen
- Om contact te maken en te verbinden
- Om plannen en afspraken vast te houden
- Om beter zicht te krijgen op zichzelf (wie ben ik, wat wil ik, wat voel ik,…)
- Om talenten in kaart te brengen
- Om diepgang te creëren
- Om het onbewuste bewust te maken
De doelgroep:
Je kan het beeldend medium inzetten met mensen die niet (goed) kunnen lezen, maar ook met zeer talige mensen, of onder collega’s. Maak samen beelden, foto’s, “praat” via tekeningen, collage’s, klei, materiaal uit de natuur, …
Kortom: de workshop is bedoeld voor:
- Hulpverleners die in contact komen met personen voor wie talige communicatie niet vanzelfsprekend is
- Hulpverleners die willen inzetten op een echte dialoog
- Hulpverleners die een extra dimensie willen aanboren bij cliënten, bewoners, een leefgroep,…
Werkvorm:
De workshop is ervaringsgericht. Je ervaart de technieken zelf. We dompelen je onder in allerlei technieken en materialen.
Je hoeft helemaal niet artistiek of creatief te zijn.
We leren je niet tekenen, noch met pictogrammen, mindmaps of met grafische programma’s werken. Je leert wel dagdagelijks en betaalbaar beeldend materiaal laagdrempelig inzetten om zo een diepere dialoog te creëren. Het gaat altijd in de eerste plaats over het communicatieproces/de inhoud en niet over het esthetisch resultaat.

Informatie over de trainer:
Ingrid De Ryck werkt voor Konekt als freelance educatief medewerker. Ingrid werkt al 15 jaar als zelfstandig therapeut, loopbaancoach en trainer bij InAtlantis bvba. Zij was docent en opleidingscoördinator voor Creatieve en Beeldende Therapie. Zij werkte als beeldend therapeut in organisaties voor mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking en in de kinder- en volwassenpsychiatrie. Zij combineert het beeldend medium met talentgericht coachen, storytelling, narratieve counseling en voice dialogue.

Praktisch

Startdatum: 10 nov 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Konekt
Code vorming: 319-21B1 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector