Beleef zorg door de ogen van de cliënt en ‘ervaar het zelf’ via een inleefsessie

Heb je als hulpverlener al eens een beklijvende inleefsessie in een realistische setting willen meemaken? Wil je ervaren hoe het is om zorgafhankelijk te zijn? Denk je na over de vraag wat goede zorg is? Wat is goede zorg voor de cliënt/bewoner? Je maakt tijdens de inleefsessie een perspectiefwissel en je beleeft zelf wat goede zorg met je doet. Je krijgt nieuwe inzichten door je te verplaatsen in een ander. Na je beleving volgt de reflectie. Je kan hiermee je ervaringen duiden en een plaats geven. Kritische aandachtspunten voor de dagelijkse praktijk worden meegenomen naar het werkveld. Na enkele weken worden de ervaringen op wat er veranderd is in je dagelijks handelen gedeeld in een terugkomnamiddag.

Deze inleefsessie en terugkommoment worden begeleid door ervaren sTimultrainers.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
08:00 - 18:00 sTimul de Vleugels (VIVES) Stokstraat 1, Klerken
08:00 - 18:00 sTimul de Vleugels (VIVES) Stokstraat 1, Klerken
13:00 - 16:00 sTimul de Vleugels (VIVES) Stokstraat 1, Klerken

Programma

Binnen voorzieningen gaat een belangrijke aandacht uit naar een kwaliteitsvolle en degelijke zorg die vertrekt vanuit het perspectief van de cliënt/zorgontvanger. Er zijn echter nog veel uitdagingen om een zorgethische visie naar het zorgbeleid binnen een voorziening te vertalen.
Kijken naar zorg vanuit het perspectief van zorgethiek betekent allereerst kijken naar de relaties en naar de wijze waarop mensen gestalte geven aan hun verantwoordelijkheid voor elkaar. Het is in die relatie dat de zorgverlener kan ontdekken wat hij voor de zorgontvanger kan betekenen. De relatie vormt tegelijkertijd het fundament van zorgethisch handelen en het medium waarin de zorg gestalte krijgt.

De inleefsessie is ervaringsgericht.
Gedurende twee dagen beleven alle deelnemers alles vanuit de ogen van de cliënt/zorgontvanger. Medewerkers van een voorziening nemen deel aan een inleefsessie vanuit een zelfgekozen profiel van cliënt/zorgontvanger. Deelnemers ontvangen hiervoor een voorbereidingsbundel.
Het team zorgverleners bestaat uit studenten uit een zorgopleiding die de volle verantwoordelijkheid over de afdeling krijgen. Het inleven wordt onderbroken door time-out, feedback en reflectie. Twee maanden na de tweedaagse worden de deelnemers uitgenodigd voor een terugkeermoment.

Praktische aanpak:
- Motivatie deelnemer: 2 dagen ervaren als zorgontvanger
Samenwerken met gemotiveerde deelnemers die openstaan voor een alternatieve vorm van leren door bewust te ervaren en nieuwsgierig te zijn naar authentieke kwaliteit van zorg is een uniek geven. Deelnemers bereiden zich voor om zich werkelijk in te leven in de positie van de zorgontvanger en staan ervoor open om zich hierin kwetsbaar op te stellen.

- Voorbereiding deelnemer
Deelnemer ontvangt een voorbereidingsbundel van Stimulans. Hij of zij bereidt op basis van de bundel een zorgontvangerprofiel voor en overloopt dit met zijn of haar leidinggevende of referentiepersoon ethiek.

- Na deelname
Na de inleeftweedaagse wordt de deelnemer aangemoedigd zijn ervaringen te delen met zijn naaste collega’s. Dit wordt door de leidinggevende of referentiepersoon ethiek ondersteund.

Praktisch

Startdatum: 18 nov 2021 | 08:00 - 18:00 Duur: 3 dagen Opleider: sTimul (VIVES) De Vleugels
Code vorming: 319-21sTimul02 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector