Coachen van begeleiders bij rouwverwerking.

- Doceertechnieken a.d.h.v. o.a. powerpoint
- Uitwisseling en interactie aan de hand van de inspirerende werkvormen
- Afwisselend werken in kleine en grote groep
- Casusbespreking a.d.h.v. intervisiemodel
- Zelf ervaren
- Procesanalyse en evaluatie

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Online -, -

Programma

Een opleiding voor teamcoaches en directieleden die begeleiders beter willen ondersteunen bij een verlieservaring. In deze vorming starten we met de basis van het rouwproces. We bespreken op welke manieren mensen rouwen en welke coachingsmethodieken je kunt gebruiken om hen daarbij de ondersteunen. Je brengt een concrete casus mee, waarin je ondersteuning zou willen bieden. Met die casus gaan we aan de slag. Op het einde van de dag ga je naar huis met praktische kennis, die je verbindend kan toepassen tijdens gesprekken met je begeleiders.

Praktisch

Startdatum: 12 okt 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Konekt
Code vorming: 319-21C2-OL Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Coachen en mentorschap van collega's Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector