Conflictcoaching

Veel mensen liggen wakker van een conflict. We gaan in deze opleiding op zoek naar cruciale informatie die het conflict hanteerbaar maakt, analyseren situaties en emoties en gaan vervolgens concreet aan de slag, op zoek naar oplossingen .

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Online -, -
09:30 - 16:30 Online -, -

Programma

Een conflict is vaak een puzzel in veel stukken, waar een simpele oorzaak-gevolg redenering niet veel oplossing biedt. Er zitten ook nogal wat knopen die moeten ontward worden en emotie is daarbij niet altijd de goede raadgever. We onderzoeken wat een overload aan emotie zoal doet met een mens.

Mensen ontwikkelen een eigen stijl die niet altijd de meest efficiënte is. Men interpreteert niet altijd juist. Of men ziet de escalatie niet aankomen. Of men loopt weg van een dreigend conflict.Kortom wat in de werkelijkheid “ontploft” heeft vaak veel wortels en een lange aanloop. We gaan verder de analyse toer op. Immers : hoe beter je iets begrijpt hoe meer kans dat het naar ieders tevredenheid opgelost geraakt. We gaan in de schoenen van elke partij staan, we proberen te achterhalen wat iedereen echt zou willen en dat stemt meestal niet overeen met wat men daarvoor doet.

Een conflict oplossen is maatwerk. We hebben het over standpunten en belangen, over de wil om iets op te lossen, zien wat je teweegbrengt bij de ander, steeds terugkerende patronen herkennen, de positie van een eventuele bemiddelaar (leidinggevende), .. Er is veel te zeggen, te ondervinden en te leren.

En dan gaan we aan de slag. Dag twee komt een acteur ons vervoegen. We werken met zelf mee te brengen casussen allerhande, grote en kleine, al dan niet opgeloste, ernstige en ludieke. We leren van elkaar, van de feedback van andere deelnemers, van de trainer en van de acteur zelf.

Het lijkt zwaar op de hand, maar er wordt ook veel gelachen tijdens dergelijke oefensessies. Het is gelukkig allemaal niet voor echt. Alleen: je kijkt in een spiegel die je meestal niet voorgehouden krijgt in conflictsituaties…

Praktisch

Startdatum: 18 nov 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 2 dagen Opleider: PraxisNetwerk
Code vorming: VV21-CC4OL Organisator: Vivo Thema: Omgaan met conflicten, lastige situaties en agressie Domein: Agressie- en conflictbeheersing Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen