Creatief en contextueel werken

Het aanbieden van creatieve methodieken om in communicatie te gaan met een
hulpvrager

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:00 Hivset Turnhout Herentalstraat 70, Turnhout

Programma

In de hulpverlening schieten woorden soms te kort om te benoemen wat er leeft bij de cliënt, wat er speelt in een gezinscontext of in de hulpverlening zelf. Door samen op zoek te gaan naar beelden, metaforen, tekeningen, het verhaal, enz. kan er opnieuw ruimte komen om te spreken, te denken, te voelen en te beleven. Ook de duplo-methodiek, die ontwikkeld werd door Marleen Dieckmann, komt uitvoerig aan bod.

Na een korte inleiding van de contextuele visie van Nagy, gaan we op een interactieve manier aan de slag met verschillende creatieve methodieken. Je kan zowel met je eigen genogram aan de slag of met een casus uit je praktijk.
Methodieken die aan bod komen: werken met duplo-popjes, dierenfiguren, beelden, verhalen,...

Doelgroep: hulpverleners en zorgcoördinatoren

Praktisch

Startdatum: 22 nov 2021 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: Vormingscentrum HIVSET vzw
Code vorming: 319-21CC1 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector