De stem van de cliënt in het ondersteuningsplan

De begeleider heeft de nodige competenties om een kwaliteitsvol ondersteuningsplan op te stellen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Jeugdherberg "De Zandpoort" Zandpoortvest 70, Mechelen

Programma

Programma / korte inhoud:

Begeleidingswerk staat of valt met de relatie tussen begeleider en cliënt. M.a.w. een goede vertrouwensrelatie én daarnaast voldoende (zelf)kennis, vaardigheden en attitudes maken een begeleiding kwaliteitsvol. Zo ook bij het opmaken van een ondersteuningsplan. Boven alles telt hierbij de stem van de cliënt. Hoe maken we ons al begeleider al deze competenties eigen? Wat zijn valkuilen? Wat zijn kwaliteiten; Waarin kan een begeleider nog groeien?

Werkvormen & methodieken:
We baseren ons hiervoor op de presentietheorie van Andries Baart en het boek ‘Ont-moeten’ van Vera Van Hove. Als proef op de som oefenen we onze begeleidersvaardigheden aan de hand van een spel, gebaseerd op de 8 domeinen van kwaliteit van bestaan van Schalock &Verdugo om een goed ondersteuningsplan op te stellen.

Praktisch

Startdatum: 01 okt 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Staf vzw
Code vorming: 319-21S1 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Coachen en mentorschap van collega's Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector