Divers-sentief handelen in de praktijk - opleiding voor hulpverleners

- Aanleren van een houding die een open, diepgaande en waardevolle dialoog met de ander mogelijk maakt.
- Aanpakken van de handelingsverlegenheid bij gevoelige thema’s
- Aanleren van dialoogtechnieken
- Deze opleiding is een aanvulling op de e-modules te volgen op het leerplatform www.ziedet.be

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 12:00 Online -, -

Programma

In deze opleiding maak je kennis met de ‘divers-sensitieve dialoog’. Je leert via interactieve oefeningen:
• kijken door verschillende brillen; jouw standpunt en dat van de anderen (referentiekaders & perspectiefinname).
• aandacht hebben voor stereotypes en vooroordelen;
• aandacht hebben voor identiteit en het kruispuntdenken;
• in gesprek gaan over gevoelige thema’s, met speciale aandacht voor interculturele vraagstukken (adhv dialoogtips)
• hoe je dit kan toepassen in jouw dagelijkse praktijk als hulpverlener (casuïstiek & toepassingen)
Deze opleiding is een aanvulling op de e-modules te volgen op het leerplatform www.ziedet.be

Praktisch

Startdatum: 20 sep 2021 | 09:00 - 12:00 Duur: 1 dag
Code vorming: VV21-HV1OL Organisator: Vivo Thema: Divers Domein: Divers Sector(en):
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen