Divers-sentief handelen in de praktijk - train de trainer voor opleiders van hulpverleners

Je leert er hoe:
- je het thema divers-sensitieve zorg in je opleidingen kan behandelen
- je de handelingsverlegenheid van je cursisten aanpakt bij gevoelige thema’s in de werkcontext
- je op maat van jóuw cursisten en hun werkcontext blended aan de slag gaat met de Ziedet?-lesmaterialen
- jijzelf en je cursisten een houding kunnen aanleren die een open, diepgaande en waardevolle dialoog met de ander mogelijk maakt

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
00:00 - 00:01 - -, -

Programma

In deze train-de-trainer leer je hoe je jouw cursisten via interactieve oefeningen vaardiger maakt in de ‘divers-sensitieve dialoog’. Volgende stappen komen aan bod, binnen de werkcontext van de hulpverlener:
• je cursisten leren kijken door verschillende brillen; het eigen standpunt en dat van de ander (referentiekaders & perspectiefinname);
• je cursisten bewust maken van de eigen stereotypes en vooroordelen;
• je cursisten laat reflecteren over de eigen identiteit en het kruispuntdenken;
• je cursisten het gesprek over gevoelige thema’s leren aangaan, met speciale aandacht voor interculturele vraagstukken (adhv dialoogtips)

Praktisch

Startdatum: 07 okt 2021 | 00:00 - 00:01 Duur: 1 dag
Code vorming: VV21-TT1 Organisator: Vivo Thema: Divers Domein: Divers Sector(en):
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen