driehoekskunde

Werkvorm
- Doceertechniek a.d.h.v. o.a. powerpoint
- Rondvraag
- Interviewmethodiek in kleine groep
- Brainstormsessie
- Uitwisseling en interactie aan de hand van inspirenende werkvormen
- Zelf ervaren
- Casusbesprekingen
- Afwisselend werken in kleine en grote groep
- Procesanalyse en evaluatie

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 13:00 Online -, -

Programma

Het gezin is de meest vertrouwde omgeving voor een kind. Vroeg of laat vertrouwen ouders hun kind ook toe aan een professional: een dokter, leerkracht, begeleider. Er ontstaat een driehoek tussen kind, gezin en professional.
Mensen met een kwetsbaarheid zijn vaak levenslang op zorg aangewezen. Dit betekent dus een levenslange driehoeksverhouding. Hier spelen verschillende krachten een rol. Driehoekskunde helpt om een balans te vinden tussen alle hoeken van de driehoek.

Praktisch

Startdatum: 23 nov 2021 | 09:30 - 13:00 Duur: 1 dag Opleider: Konekt
Code vorming: 319-21D3-OL Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Externen betrekken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector