Driehoekskunde- verdieping

- Je maakt je de motto’s en principes nog meer eigen aan de hand van casussen uit jullie werking
- Je bent en voelt je nog competenter in het samenwerken met het netwerk van je cliënt
- Je gaat naar huis met concrete handvatten en tools om in te zetten in moeilijk lopende casussen
- Je wordt geïnspireerd door andere deelnemers
- Je wordt uitgedaagd in het zetten van volgende stappen in je begeleidingen
- Je maakt kennis met de 123hoekskit en hoe deze in te zetten in je eigen werking
- Je wordt uitgedaagd om je casussen vanuit verschillende oogpunten te bekijken

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 CC Hasselt - parkeergelegenheid aan achterkant cc achter de slagboom Kunstlaan 5, Hasselt

Programma

Programma/korte inhoud

Het gezin is de meest vertrouwde omgeving voor een kind. Vroeg of laat vertrouwen ouders hun kind ook toe aan een professional: een dokter, leerkracht, begeleider. Er ontstaat een driehoek tussen kind, gezin en professional.
Mensen met een kwetsbaarheid zijn vaak levenslang op zorg aangewezen. Dit betekent dus een levenslange driehoeksverhouding. Hier spelen verschillende krachten een rol. Driehoekskunde helpt om een balans te vinden tussen alle hoeken van de driehoek.
In deze verdieping gaan we heel sterk transfer maken tussen het theoretische kader van driehoekskunde en jullie eigen casussen. Dit doen we aan de hand van intervisie met het gedachtengoed van driehoekskunde, het gebruik van inspirerende methodieken uit de 123hoekskit en uitwisseling.
Doel is om jullie verder te inspireren en nog meer tools te geven die onmiddellijk inzetbaar zijn in jullie eigen werksetting.

Werkvormen & methodieken

- Quiz
- Systeemopstelling
- Rollenspel
- Uitwisseling en interactie aan de hand van inspirerende werkvormen zoals bv de tools uit 123hoekskit
- Zelf ervaren
- Casusbesprekingen a.d.h.v. intervisie
- Afwisselend werken in kleine en grote groep
- Procesanalyse en evaluatie

Praktisch

Startdatum: 26 okt 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Konekt
Code vorming: 319-21DV2 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Externen betrekken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector