Effectief en inclusief vergaderen, ook op afstand - Online

Aan het eind van deze opleiding kan u als deelnemer:
•vergaderingen organiseren of voorzitten waar de nadruk ligt op inclusieve besluitvorming en kwaliteitsvolle beslissingen.
•technieken hanteren om in een overleg afwijkende meningen aan te moedigen en overdreven groepsdenken te vermijden.

Dit kan omdat u als deelnemer inzicht krijgt in:

•de werking van het brein; systeem-1 en systeem-2-denken.
•hoe onze onbewuste vooringenomenheden kunnen leiden tot gebrekkige besluitvorming en inclusie in de weg staan.

Tijdens de opleiding werkt iedere deelnemer aan een Persoonlijk Actie Plan.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
13:00 - 16:00 Online -, -

Programma

Blok 1: De valkuilen van ons denken en hoe die leiden tot slechte beslissingen
•Wat zijn de belangrijkste vooringenomenheden (biases) die het ons moeilijk om inclusief en efficiënt samen te werken met anderen?
•Welke zijn de belangrijkste denkfouten die spelen in groepsverband?
•Hoe spelen deze een rol bij het vergaderen en nemen van beslissingen?

Blok 2: Het organiseren van een vergadering zodat uw organisatie inclusieve en kwaliteitsvolle beslissingen maakt
De keuze van de deelnemers: Wie nodigt u uit?
De voorbereiding:
•Wat voor voorbereiding vraagt u van de deelnemers?
•Welke technieken zijn het meest geschikt om te kunnen vergaderen op basis van data en feiten?

Het voorzitten van de vergadering:
•Wie laat u eerst aan het woord komen?
•Welke mechanismes gebruikt u best om tot een onderbouwde en gedragen beslissing te komen?

De opvolging:
•Wat te doen met afwijkende meningen, eens de beslissing is genomen?
•Hoe leren van fouten?

Praktisch

Startdatum: 08 nov 2021 | 13:00 - 16:00 Duur: 1 dag
Code vorming: VV21-EIV3OL Organisator: Vivo Thema: gesprekstechnieken Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Lokale Diensteneconomie
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen