Goed in je vel, sterk in het werk

- De deelnemers staan stil bij hun eigen welbevinden en betrokkenheid op werkvloer en krijg handvatten mee die hier positief toe bijdragen
- De deelnemers verwerven inzicht in eigen kwaliteiten en hoe ze deze kunnen benutten op de werkvloer.
- De deelnemers krijgen een kader mee om van ‘botsing tot verbinding’ te komen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 12:15 Online -, -

Programma

Programma/ korte inhoud:
Werken in de kinderopvang geeft je veel voldoening, maar brengt ook heel wat uitdagingen met zich mee.
In deze vorming staan we stil bij je eigen behoeften als medewerker. Zorg dragen voor anderen begint bij zorg voor jezelf. Daarnaast kijken we ook naar de krachten en kwaliteiten van jezelf en die van collega’s. Hoe kunnen we deze (meer) inzetten zodat dit ook een effect heeft op de kwaliteit van de kinderopvang?

Werkmethoden en methodieken:
We zetten actief in op uitwisseling met andere deelnemers om elkaar te inspireren en te versterken.
Met behulp van theoretische kaders, praktische oefeningen en reflectie krijg je zicht op hoe je je eigen welbevinden en betrokkenheid (en die van je teamleden) positief kan beïnvloeden.
Tijdens het minitraject krijg je toegang tot een digitaal platform, met interessante lectuur, inspiratie en opdrachten voor meer verdieping in ‘Goed in je vel en sterk in je werk’!

Doelgroep:
Kinderbegeleiders, leidinggevenden & coaches uit de groeps- en gezinsopvang en buitenschoolse opvanginitiatieven

Over de opleider:
Elisabeth Van Mol is pedagogisch coach en vormingsmedewerker. Na het volgen van de opleiding Pedagogie van het Jonge kind, heeft ze zich gespecialiseerd in human resource management.
In haar werk als pedagogisch coach in de groeps- en gezinsopvang voor baby’s en peuters coacht ze pedagogische medewerkers, leidinggevenden en het hele team. In haar rol als vormingsmedewerker geeft tevens vormingen aan pedagogische begeleiders, onthaalouders en leidinggevenden in de kinderopvang.

Praktisch

Startdatum: 08 sep 2021 | 09:00 - 12:15 Duur: 1 dag Opleider: Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs CEGO
Code vorming: 331-21GV1-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang