Je grenzen kennen en bewaken

In deze cursus ontwikkel je het vermogen om:
- in je eigen kracht te gaan staan en je grenzen aan te geven
- effectiever en betrokken samen te werken
- (werk)relaties te behouden en versterken
- je eigen noden en behoeften en die van anderen in te schatten

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Online -, -
09:30 - 16:30 Online -, -

Programma

Vind je het moeilijk om nee te zeggen? Heb je steeds de neiging om je grote hart, goede wil en inzet te tonen? Zelfs als dat ten koste gaat van je eigen welzijn? Dit is hét moment om bewust stil te staan bij je grenzen en om ‘nee’ te leren zeggen, in verbinding met jezelf en de ander.
Of hoe kan je reageren als de ander zijn/haar grens aangeeft. Wat kan jij doen om tot iets te komen waar je beide blij van wordt?...
Deze cursus zal jou daarin ondersteunen. Je leert de signalen van je lichaam en geest te herkennen, erkennen en bekennen, en zo je eigen behoeften en grenzen goed aan te voelen. De volgende stap is aangeven tot waar je kan gaan en wanneer je jouw limiet bereikt hebt: vanuit je innerlijke kracht en met respect voor de ander. Je luistert naar wat leeft in de ander en nodigt uit tot dialoog.

Werkvorm
De training werd opgebouwd vanuit het gedachtengoed van Marshall Rosenberg – verbindende communicatie. We hanteren actieve, lichaamsgerichte en interactieve werkvormen waarbij ervaring en cases van deelnemers het uitgangspunt vormen.

Praktisch

Startdatum: 20 mei 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 2 dagen Opleider: Impuls vzw
Code vorming: 331-21G2-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Persoonlijke groei Domein: Persoonlijke vaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang