Krachtgericht werken: een samenspel van vele dimensies

Krachtgericht werken kan je pas als je aandacht hebt voor verschillende dimensies, nl.
- Ik als hulpverlener (begeleider, coach, …)
- Het samenspel van ik als hulpverlener en de ander (de cliënt/de gast/de bewoner)
- De context van de ander
- De context van jouw team en organisatie
- De ruimere maatschappelijke omgeving

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Online -, -

Programma

We bouwen de workshop zo op dat de deelnemers aan het eind ook een geïntegreerd theoretisch en wetenschappelijk onderbouwd kader met betrekking tot krachtgericht werken meekrijgen. We hebben ook aandacht voor hoe je door krachtgericht te werken op deze verschillende lagen niet allen het verschil kan maken voor en met je cliënten, maar ook in de samenleving.
Werkvorm
We werken online via de professionele versie van Zoom. De deelnemers zullen kort voor de vorming van de opleider een zoomlink krijgen. De vorming zal per onderdeel een kort stukje theorie aanreiken en één of meerdere oefeningen. Het gekozen platform laat toe dat we voldoende interactief kunnen werken. Zo is er de mogelijkheid om zowel met de volledige groep als met kleinere groepjes te werken. Er zullen ook momenten van individuele reflectie zijn.

Praktisch

Startdatum: 04 okt 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: Hefboom vzw
Code vorming: 319-21KW3-OL Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Omgaan met specifieke zorgvragers Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector