Leertafel ‘Coachen naar digitalisering’

- De deelnemers brengen hun precieze uitdaging in kaart: op welke moeilijkheden bots ik nu juist bij het proberen meekrijgen van mijn teamleden in de nodige digitalisering?
- De deelnemers ontdekken hoe ze moeilijkheden kunnen voorkomen én oplossen.
- De deelnemers krijgen inzicht in de principes van verandermanagement (welke fases zijn belangrijk bij een verandering, hoe een verandering vormgeven, hoe werken aan gedragsverandering, wie hierbij betrekken, hoe hierover communiceren …?
- De deelnemers leren coachen volgens de principes van situationeel leidinggeen
- De deelnemers krijgen praktische handvaten om om te gaan met koudwatervrees en weerstand van medewerkers bij het digitaliseringsproces
- De deelnemers weten hoe ze deelnemers kunnen motiveren voor het gebruik van digitale instrumenten en platformen.
- De deelnemers gaan naar huis met een heleboel tips en tricks uit de praktijkverhalen van andere leidinggevenden

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 12:30 I-Diverso Nieuwstraat 7, Brugge
09:00 - 12:30 I-Diverso Nieuwstraat 7, Brugge
09:00 - 12:30 I-Diverso Nieuwstraat 7, Brugge
09:00 - 12:30 I-Diverso Nieuwstraat 7, Brugge

Programma

Vooraf:
- Deelnemers vullen een korte digitale bevraging in, die in kaart brengt op welk vlak zij digitaliseringen invoeren én op welke uitdagingen zij en hun team botsen in het proces naar digitalisering
- De deelnemers vullen een checklist in om het digitaal profiel van hun medewerkers te bepalen
- Deelnemers werken minimum 1 case uit die de uitdaging beschrijft.
- Op basis hiervan doet de begeleider een concreet programmavoorstel. We beschrijven hieronder wat dit programma mogelijks kan zijn.

Dagdeel 1:
- Vormingsluik: coachen volgens de principes van situationeel leidinggeven:
Kennismaking met digitale profielen en hoe je best met elk van deze profielen communiceert
- De deelnemers maken kort kennis met elkaar en met de digitaliseringen waarvoor ze staan + de digitale profielen die ze zoal in huis hebben
- Kader dat ze meekrijgen: het digitaal mediagebruik van mensen wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals toegang tot het internet, autonomie in gebruik, of ondersteuning door familie of collega's. Ilse Mariën en Dorien Baelden - onderzoekers bij iMinds / SMIT / Vrije Universiteit Brussel (VUB) - onderzochten die factoren en beschrijven in hun rapport acht profielen van digitale gebruikers. Aan de hand van de acht profielen kunnen de leidinggevenden hun medewerkers beter in kaart brengen en een strategie ontwikkelen op maat van ieder profiel.
- Uitwisselingsluik: toepassing op eigen profielen / casebespreking/ uitwisseling met elkaar

Dagdeel 2:
- Vormingsluik: Verandermanagement
Hoe een veranderingsproces naar digitalisering best aanpassen? Hoe omgaan met weerstand bij zo’n veranderingsproces?
- Afhankelijk van de precieze noden: Fases in het veranderingsproces (model Kotter), omgaan met weerstand (4-stappenaanpak), ladder van gedragsverandering (Ben Tiggelaar), communicatie bij verandering, het ideale veranderingsproces (participatief werken in team; participatief dingen gaan ontwikkelen en zo veranderen)
- Uitwisselingsluik: toepassing op eigen werkcontext / casebespreking/ uitwisseling met elkaar

Dagdeel 3:
- Vormingsluik: een succesverhaal in beeld:
Spreker ter plaatse (OF via online tool OF via filmpje) doet zijn verhaal over digitaliseringsproces in de organisatie (wie de spreker wordt, stemmen we af op het deelnemersprofiel van deze leertafel: bvb. best iemand van een WZC of van een andere instelling?). Vragenronde deelnemers.
- Uitwisselingsluik: welke tips neem ik mee/ zou ik kunnen toepassen in onze werkcontext/ op mijn case? Uitwisseling met elkaar over de nieuwe input.

Dagdeel 4 (optioneel):
- Terugkomdag op een later moment, waarop deelnemers hun genomen acties kunnen toelichten en verdere vragen die ze hebben (nu ze wat zaken hebben uitgeprobeerd) kunnen stellen.

Praktisch

Startdatum: 08 okt 2021 | 09:00 - 12:30 Duur: 4 dagen Opleider: I-Diverso - Groep Intro
Code vorming: COA21VF002 Organisator: VIVO - FeBi Thema: Bureautica en digitale media Domein: Bureautica en digitale media Sector(en):
Diensten met bijdrage Aanvullend Sociaal Fonds van de non-profit (PC 337)
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Maatwerkbedrijven - BWP
Maatwerkbedrijven - SWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Revalidatiecentra
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen