MENTOR + - duaal leren

Het is een groot pluspunt als de praktijkkennis van ervaren werknemers kan doorgegeven worden aan jonge werknemers. Om het doorgeven van deze kennis en ervaring zo efficiënt mogelijk te maken, is het nuttig dat werknemers die in aanmerking komen om jongeren op te leiden of te begeleiden, zich zo goed mogelijk voorbereiden op die taak. Daarom verwerven de deelnemers in deze opleiding de nodige inzichten, technieken en vaardigheden, ter voorbereiding op hun rol als mentor.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 16:00 I-Diverso Limburg Sint-Martensbergstraat 34, Genk
09:00 - 16:00 I-Diverso Limburg Sint-Martensbergstraat 34, Genk

Programma

De opleiding duurt 2 dagen. Tijdens de opleiding komen volgende zaken aanbod:
- Een woordje uitleg bij het systeem van deeltijds leren deeltijds werken en duaal
leren. Hoe zit het systeem in elkaar? Wat doen de jongeren? Wat zijn de
doelstellingen?
- Kennismaken met mentorschap. Wat is mentorschap? Wat zijn de voordelen van mentorschap?
- De positie, rollen en taken van een mentor.
- Het motiveren van jongeren.
- Opleidingsdoelen en competenties: werken met een opleidingsplan
- Communicatie- en coachingstechnieken
- Observeren en evalueren

Praktisch

Startdatum: 06 sep 2021 | 09:00 - 16:00 Duur: 2 dagen Opleider: I-Diverso - Groep Intro
Code vorming: MENT21-6 Organisator: Vivo Thema: Coachen en mentorschap van collega's Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Maatwerkbedrijven - BWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen