MENTOR + Intervisie - duaal leren

De intervisie is bedoeld voor mentoren die in het verleden deelnamen aan een mentoropleiding.

De deelnemers krijgen inzicht in hun eigen uitdagingen als mentor; ze leren hun uitdaging vastpakken
De deelnemers leren van elkaar:
o Ze krijgen praktische handvaten om om te gaan met uitdagingen die ze tegenkomen als mentor in de dagdagelijkse praktijk.
o Ze gaan naar huis met een heleboel tips en tricks uit de praktijk van andere mentoren

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 16:30 I-Diverso Antwerpen Oudaan 16, Antwerpen

Programma

Tijdens de dag wisselen de methodes ‘intervisie’, ‘ervaringsuitwisseling’ en ‘droppen van interessante kaders’ zich af. De inbreng en de noden van de groep bepalen hoeveel tijd er aan elke methode gespendeerd wordt.

Intervisie
De deelnemers krijgen voorafgaand aan de dag de vraag om een praktijkcase te verzamelen. Voorwaarden waaraan praktijkcase moet voldoen: ze is actueel, je bent erop betrokken als mentor, je hebt invloed op de situatie, je willen het in de toekomst anders aanpakken.

De intervisie zelf verloopt in verschillende afgebakende stappen. In grote lijnen loopt deze als volgt:
1.) Probleembeschrijving door de aanbrenger van de case
2.) Bevragingsrondes: uitdaging scherp krijgen
3.) Komen tot eensgezindheid over de beschrijving van de situatie: dát is juist de uitdaging
4.) Samen acties formuleren die verandering kunnen brengen in de situatie, tips en tricks en mogelijke instrumenten en methoden aanreiken die mentor bij deze uitdaging kunnen helpen (komen op een grote flipchart die de aanbrenger van de case mee naar huis krijgt)
5.) De aanbrenger van de case maakt keuze: met die ideeën en acties wil ik verder; zo denk ik dit verder te kunnen aanpakken.
6.) De andere deelnemers geven aan wat zij zelf geleerd hebben uit deze intervisieronde; wat nemen ze mee naar huis; schreven ze op hun tipkaart?

Ervaringsuitwisseling
De deelnemers krijgen voorafgaand aan de dag de vraag om aan te geven (via een lijst van thema’s) over welke thema’s ze zeker ervaringen willen uitwisselen, nog extra handvaten willen krijgen. Op de dag zelf organiseren we verschillende uitwisselingstafels rond de meest gekozen thema’s. De vragen die er leven bij de deelnemers worden op tafel gelegd en de deelnemers krijgen de kans om hun ervaringen hierover uit te wisselen en elkaar tips en tricks te geven hierrond.

Om structuur, afwisseling én actie te brengen in deze uitwisselingstafels (en niet te verzanden in praatbarakken; zorgen we voor verschillende methodieken. Enkele voorbeelden hiervan:
? Bespreken van stellingen rond dit thema: waarom sta ik hier wel of niet achter?
? Aanbieden van ‘echte’ brillen om eens door ‘een andere bril te kijken’ naar een bepaalde uitdaging of hoeden: ‘eens een andere hoed opzetten’
? Op het einde van elke uitwisselingstafel moet iedereen aangeven wat hij juist meeneemt naar huis; welke zaken schreef hij/zij op de tipkaart en welke gaat hij/zij vanaf morgen al toepassen?
? Werken met fotomateriaal waarmee de deelnemers een bepaald gevoel kunnen uitdruken.
? Deelnemers per 2 laten zoomen over een bepaalde uitdaging
? Tips aan elkaar laten uitdelen via post-its…

Droppen van interessante kaders
De begeleider van deze dag heeft een heleboel kaders mee in zijn rugzak (o.a. die vanuit de mentorenopleiding) en legt zijn oor goed te luisteren doorheen de hele dag. De nadruk ligt op de uitwisseling van ervaringen en tips tussen de deelnemers zelf. Als echter nood blijkt te zijn aan een extra kader / opfrissing van een kader, geeft hij kleine praktijkgerichte stukjes theorie mee als handvaten voor de deelnemers.

Praktisch

Startdatum: 06 sep 2021 | 09:00 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: I-Diverso - Groep Intro
Code vorming: MIV-21-3 Organisator: Vivo Thema: Coachen en mentorschap van collega's Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Sector(en):
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Maatwerkbedrijven - BWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen