MENTOR + Online - duaal leren

Het is een groot pluspunt als de praktijkkennis van ervaren werknemers kan doorgegeven worden aan jonge werknemers. Om het doorgeven van deze kennis en ervaring zo efficiënt mogelijk te maken, is het nuttig dat werknemers die in aanmerking komen om jongeren op te leiden of te begeleiden, zich zo goed mogelijk voorbereiden op die taak. Daarom verwerven de deelnemers in deze opleiding de nodige inzichten, technieken en vaardigheden, ter voorbereiding op hun rol als mentor.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
10:00 - 12:00 Online -, -
10:00 - 12:00 Online -, -
10:00 - 12:00 Online -, -
10:00 - 12:00 Online -, -

Programma

De online opleiding wordt verspreid over 3 weken. Je krijgt elke week 2u online opleiding in de hele groep + 1u intervisie in 2 aparte groepjes. De online opleiding wordt ook interactief aangeboden. Er wordt met verschillende tools gewerkt (Padlet, Zoom, …). Het voordeel van deze online opleiding is dat u zich niet hoeft te verplaatsen.

Praktisch

Startdatum: 20 sep 2021 | 10:00 - 12:00 Duur: 4 dagen Opleider: I-Diverso - Groep Intro
Code vorming: MENT21-2-ONL Organisator: Vivo Thema: Coachen en mentorschap van collega's Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Federale Gezondheidsdiensten
Gezinszorg
Kinderopvang
Maatwerkbedrijven - BWP
Opvoedings -en huisvestingssector
Ouderenzorg
Socioculturele sector
Thuisverpleging
Vlaamse Welzijnssector
Ziekenhuizen