Met handen en voeten: Omgaan met anderstalige jongeren en ouders

Moet je regelmatig communiceren met andertalige jongeren of ouders? Merk je dat je soms de neiging hebt om een soort Tarzantaaltje te gaan spreken met anderstaligen en zelfs luider te gaan praten? Dat is niet nodig en komt ook heel betutteld over! Maar hoe maak je je dan wel duidelijk verstaanbaar voor een anderstalige? In deze module geven we je tips om op een goede en duidelijke manier te communiceren met iemand die anderstalig is.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Online -, -

Programma

We focussen ons hierbij op 4 hoofdpunten die een hulp kunnen zijn, nl.
- De eigen houding
- De omgeving
- Taalgebruik (gesproken en geschreven taal)
- Ondersteuning van de gesproken taal

Werkvorm
- We laten deelnemers ervaren wat het is om anderstalig te zijn. We starten de opleiding daarom in een andere taal, spreken mensen aan, vragen hen dingen etc. om hen te laten voelen hoe het is om aangesproken te worden en niet te begrijpen wat er nu juist gezegd wordt.
- We verzamelen praktijkcases (voorbeelden van situaties waarin de deelnemers wel eens botsen op de taaluitdaging) en gaan hiermee aan de slag
- Deelnemers krijgen kleine stukjes praktijkgerichte theorie (waarom werkt dit? Waarom is dit begrijpbaar voor een anderstalige?) en gaan dan zelf aan de slag om zinnen te herformuleren, ze bedenken ook zelf transparante woorden e.d.
- We werken met een tipkaart. Op deze kaart kunnen ze doorheen de opleiding alle tips noteren die voor hen bruikbaar en dus te onthouden zijn.
- Deelnemers komen tot deze tips door middel van verschillende werkvormen: casebespreking, een brainstorm in kleine groepjes, bespreking goed/fout situaties en goed/fout filmpjes
- Op het einde van de opleiding krijgt iedereen een actieplan “beter communiceren”. Vanuit de opgedane inzichten, gaan ze een actieplan voor zichzelf opmaken. Welke acties ga ik concreet ondernemen om beter te kunnen communiceren met anderstalige ouders/ kinderen?

Praktisch

Startdatum: 28 sep 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: I-Diverso - Groep Intro
Code vorming: 319-21M2-OL Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector