Muziek met baby en peuter

De deelnemers beschikken over concrete muzikale handvaten, inspiratie en motivatie om daags na de vorming meteen met de kinderen muzikaal aan de slag te gaan.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:00 Hof van Watervliet Oude Burg 27, Brugge

Programma

Programma / korte inhoud

Baby’s en peuters houden van muziek. Stap voor stap en op veilige wijze word je meegenomen in deze ervarings en praktijkgerichte vorming naar muzikale succeservaringen. Je ontdekt dat je geen muzikant hoeft te zijn om met muziek aan de slag te gaan met de kinderen. Je wordt daarnaast heel wat muzikale en beweeg ideeën aangereikt. We beginnen met muzikale verkenningswerkvormen, beknopte toepasbare theorie en vsie, waarop de methoden en werkvormen gestoeld zijn, waarna we zelf lied, spel en beweegmateriaal aan den lijve ondervinden en ervaren. Doen, ervaren, en reflectie zijn in deze vorming de bouwstenen van ons leren. Na een voormiddag vol input, ga je in de namiddag zelf aan de slag in subgroepjes, waarin je het aangeleerde toespitst met de kinderen op ouw werkvloer in gedachte. Je gaat naar huis met een rugzak aan werkvormen, ideeën, inspiratie en vooral zin en vertrouwen om zelf muzikaal aan de slag te gaan met de kinderen!

Werkvormen & methodieken
De werkvormen en methoden zijn gestoeld op muziektherapeutische achtergrond alsook op 20 jaar ervaring in het muziektherapeutisch en muziekpedagogisch werken met kinderen.
We gebruiken concreet lied en muzikaal spelmateriaal.
Warming up vanuit muzikale improvisatie technieken, werkvormen gericht op contact, samenspel, plezier en verbinding. Alle werkvormen zijn laagdrempelig en door iedereen toe te passen.

Praktisch

Startdatum: 20 sep 2021 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: Tamboeri
Code vorming: 331-21M1 Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Pedagogische vaardigheden in kinderopvang Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang