Omgaan met diversiteit in karakters

Mensen zijn verschillend, niet alleen vanuit culturele achtergronden, maar ook gewoon omdat we mensen zijn. Wie dit anders-zijn kan begrijpen én gunnen, kan beter samenwerken en begeleiden.
Gun mekaar anders-zijn, een voorwaarde om mensen uit hun comfortzone te begeleiden naar groeiprocessen.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:00 - 16:00 Online -, -

Programma

Persoonlijkheid rust op vier patronen : emotionele, rationele, zintuiglijke en analytische behendigheid.
Ideaal gezien, zouden we, bij probleemsituaties, vanuit deze vier pijlers even vlot kunnen reageren. Maar meestal zijn er één of meerdere behendigheden goed ontwikkeld en andere dan minder toegankelijk.

Dit maakt ons als mens uniek, de kans dat twee individuen dezelfde ontwikkeling en mogelijkheden genoten hebben is uiterst klein, zelfs in eenzelfde gezin.

Inzicht in deze pijlers, kennis van de aangename en storende kantjes, bieden je meer mogelijkheden om mensen, kinderen of volwassenen, efficiënter te begeleiden naar een gewenst gedrag. Elk patroon heeft zijn unieke sleutel om vertrouwen en luisterbereidheid los te weken.

Praktisch

Startdatum: 16 nov 2021 | 09:00 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: Konekt
Code vorming: 319-21O3-OL Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector