Omgaan met kritiek van de familie

Tijdens deze dag sta je stil bij eenvoudige strategieën die je in staat stellen om de contacten met de familieleden soepeler te laten verlopen.

Je vertaalt bruikbare, herkenbare theoretische kaders aan de hand van actieve werkvormen waarbij we werken met concrete casussen. Sowieso een actieve werkdag!

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Provinciehuis Vlaams-Brabant Provincieplein 1, Leuven

Programma

Als professional in de zorg is het niet altijd gemakkelijk om gepast te reageren op opmerkingen, kritiek en klachten van familieleden van cliënten. Als je kritiek krijgt die volgens jou terecht is, dan kan je daar dat meestal goed hanteren. Anders is het als er kritiek wordt geuit die in jou ogen onterecht is of als de kritiek voortkomt uit een visie op zorg of begeleiding die haaks staat op die van je instelling. Ook de wijze waarop de kritiek geuit wordt speelt een grote rol.

Soms komt het tot confrontaties die je erg aangrijpen en die veel energie kosten. De vraag die je je dan ook vaak stelt is: hoe kan je anders met deze kritiek omgaan?

Praktisch

Startdatum: 14 sep 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 1 dag Opleider: ZORG-SAAM
Code vorming: 319-21F2 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector