oplossingsgericht begeleiden

Je maakt kennis met de principes en tools van oplossingsgericht begeleider, vergroot je oplossingsgerichte vaardigheden en gesprekstechnieken en versterkt je oplossingsgerichte en coachende basishouding.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Clemenspoort vzw Overwale 3/1, Gent
09:30 - 16:30 Clemenspoort vzw Overwale 3/1, Gent

Programma

Aan het eind van de vorming kun je als deelnemer:
• een oplossingsgericht gesprek voeren
• mensen motiveren om zelf oplossingen te zoeken binnen de eigen invloedsfeer en gestelde kaders
• een meer coachende begeleidingsstijl hanteren
• vragen stellen die oplossingen bij de ander genereren
• ‘de eigen kracht’ bij de ander in het bewustzijn brengen
• adequaat reageren op lastige dynamieken en weerstand reacties
• mensen coachen in het stellen van doelen en formuleren van concrete, haalbare actiepunten

Typerend voor onze programma’s is de mix van oefening, praktijktheorie, uitwisseling en het inbrengen van relevante kaders.
De training is vooral praktisch. Korte stukjes theorie worden opgevolgd met oefeningen. De deelnemers leren snel toe te passen gesprekstechnieken. De oefeningen tijdens de trainingsdagen zijn exemplarisch voor de oplossingsgerichte benadering: kleine stappen zorgen voor snelle succeservaringen die motiverend zijn om verder te willen leren en veranderen. We oefenen vanuit praktische, voor de deelnemers herkenbare werksituaties.

Praktisch

Startdatum: 16 sep 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 2 dagen Opleider: Kwadraet
Code vorming: 319-21OB2 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector