Oplossingsgericht begeleiden (verdiepingscursus)

Je zet een volgende stap in jouw groeiproces als oplossingsgerichte begeleider. Je vult je toolbox aan met methodieken, verdiept je inzicht, verfijnt je vaardigheden. De oplossingsgerichte coachende basishouding wordt voor jou steeds meer ‘naturel’.

We bouwen het programma op op basis van de leervragen van de deelnemers.
Dit zijn het soort vragen die aan bod kunnen komen:
- Hoe omgaan met lastige clienten?
- Hoe krijg ik mijn team mee?
- Hoe kunnen we oplossingsgericht clientbesprekingen doen?
- Hoe op een oplossingsgerichte manier omgaan met weerstand in de interactie?
- Wat doe ik met clienten voor wie de taal een struikelblok is?
- …

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A, Kessel-lo
09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A, Kessel-lo

Programma

Programma / korte inhoud

Dag 1
- Waar sta je op dit moment als oplossingsgerichte begeleider? - Wat heb je al in de vingers?
- Welke stap wil je graag zetten tijdens deze opleiding?
- Tools voor oplossingsgericht intervisie
- Casusbesprekingen
- Werken aan randvoorwaarden in jouw werkcontext om oplossingsgericht aan de slag te gaan

Dag 2
- Wat heb je in tussentijd in beweging gezet?
- Omgaan met weerstand
- Omgaan met lastige clienten
- Oplossingsgericht samenwerken
- Integratie-oefening

Werkvormen & methodieken

Typerend voor onze programma’s is de mix van oefening, praktijktheorie, uitwisseling en het inbrengen van relevante kaders.
De training is vooral praktisch. Korte stukjes theorie worden opgevolgd met oefeningen. De deelnemers leren snel gesprekstechnieken toe te passen. De oefeningen tijdens de trainingsdagen zijn exemplarisch voor de oplossingsgerichte benadering: kleine stappen zorgen voor snelle succeservaringen die motiverend zijn om verder te willen leren en veranderen. We oefenen vanuit praktische, voor de deelnemers, herkenbare werksituaties.

Praktisch

Startdatum: 09 nov 2021 | 09:30 - 16:30 Duur: 2 dagen Opleider: Kwadraet
Code vorming: 319-21OBV2 Organisator: 319.01 Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestigingsinrichtingen (VOHI) Thema: Specifieke methodieken in begeleiding/zorg Domein: Begeleidings- en zorgvaardigheden Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Opvoedings -en huisvestingssector