ouders begrijpen, ouders begrenzen

We gaan uit van zeven basisvaardigheden: contact maken, je doel van het gesprek vasthouden, spreken vanuit observatie, positieve krachten van het kind benoemen, leiding nemen en geven, in een gesprek de juiste afstand bewaren om ons stevig te voelen in onze rol als begeleider, het gesprek afronden, nabespreken met collega’s.

Sessies

Datum Tijd Plaats Adres
09:30 - 16:00 Online -, -

Programma

De kinderen waarvoor wij zorgen, zijn het liefste wat de ouders ons toevertrouwen. Ouders kunnen dan ook heel gevoelig reageren als het over ‘hun’ kinderen gaat. Deze gevoeligheden oppikken en er goed mee leren omgaan, dat is waar het om gaat in deze training.
In de kinderopvang word je geconfronteerd met zoveel verschillen… Respect voor de ouders van de kinderen is soms een hele uitdaging. We zoeken samen uit hoe je persoonlijk en als team daarin kan groeien. We wakkeren een open en nieuwsgierige houding aan.
- Als wij er als begeleiders in slagen om vanuit een open houding te kijken naar kinderen en hun ouders, dan scheelt dat in het contact.
Of
- Als ouders zich begrepen voelen en zich gezien voelen in hun bezorgdheid, dan ontstaat er een gedeelde zorg.
Even goed is er soms begrenzing nodig in ons contact met ouders.

In deze training gaan we praktijkgericht aan de slag. We oefenen in het communiceren met ouders over hun kinderen. We maken gebruik van een inhoudelijk kader omtrent communicatie en praktijkgerichte oefeningen op communicatie met ouders en met collega’s.

Praktisch

Startdatum: 01 okt 2021 | 09:30 - 16:00 Duur: 1 dag Opleider: KROOST
Code vorming: 331-21O2-OL Organisator: 331 Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Thema: Interpersoonlijke communicatie Domein: Communicatie Doelgroep: Alle werknemers Sector(en):
Kinderopvang